Portræt af Gry Jexen
Foto: Ib Helles Olesen/Forfatterweb

Gry Jexen

cand.mag. Anne Vindum. November, 2022.
Top image group
Portræt af Gry Jexen
Foto: Ib Helles Olesen/Forfatterweb

Indledning

Historiker Gry Jexen har med sin bestseller ”Kvinde kend din historie” fra 2021 åbnet vinduet på vid gab til 50 af fortidens kvinder, der med deres historier nuancerer og udvider kendskabet til både danmarkshistorien og kvinders vilkår i samfundet gennem de sidste 500 år. Med de letformidlede portrætter skriver Gry Jexen både hverdagens helte og banebrydende forskere ind i den historisk set mandsdominerede historiefortælling. I 2022 udkom en lillesøster til bogen, nemlig ”25 kvinder der formede fortiden”, der er formidlet til børn.

31797314

Blå bog

Født: 1988.

Uddannelse: Historie. RUC, 2018.

Debut: Kvinde kend din historie. Gyldendal, 2021. Fagbog.

Priser: Læsernes bogpris, 2022. ArtBeat Prisens Talentpris, 2022.

Seneste danske udgivelse: Kend din historie. 25 kvinder der formede fortiden. Gyldendal, 2022. Fagbog for børn.

 

 

 

 

 

Gry Jexen fortæller om "Kvinde kend din historie" i Forfatterstafetten: 

Artikel type
voksne

Baggrund

”Kvindehjemmet på Sprogø kan ses som en særlig inhuman del af danmarkshistorien, men til alle tider har der været mennesker, vi ikke mener, passer ind i samfundet. Mennesker, vi vil gemme væk eller gerne vil helt af med. Kvindehjemmet på Sprogø er ikke det eneste eksempel på tilfælde, hvor vi har puttet ’dem, vi gerne vil af med’, ud på en afsides ø.”
”Kvinde kend din historie”, s. 132.

Historiker Gry Jexen (f. 1988) ville egentlig have været sanger, fortæller hun i en podcast (Ludvigs podcast #21: Gry Jexen. August 2022). Hun har brugt det meste af sit liv på at synge og var meget vægelsindet i sin ungdom, fordi hun gerne ville leve af at synge, men også havde en kærlighed til skolen og det boglige. Hun har altid været glad for at læse, og efter tre sabbatår søgte hun ind på RUC. Efter første historiekursus var hun helt solgt: ”Det sker meget få gange i livet at man oplever at blive fuldstændig besat af et eller andet fra første færd – sådan har jeg haft det med musik og med historie”. (Ludvigs podcast #21: Gry Jexen. August 2022).

Under studiet interesserede hun sig for spændingsfeltet mellem ”halvtørt kedeligt fagligt tungt stof” og hvordan man kan gøre det tilgængeligt og relevant for en bredere befolkning. Gry Jexen fortæller, at hvor historiebøger tidligere var skrevet til andre historikere i indforståede termer, har historie som bredt fag fået en opløftning gennem de seneste 20 år, og at hendes erfaringer på universitetet blandt andet udmøntede sig i to pointer: ”Da jeg begyndte at læse på universitetet, forstod jeg værdien af at forstå, hvad man er formet af - og det er det, jeg brænder for. Den anden gren handler om at prøve at ændre på den fatale kønsskævvridring vi har i vores fælles kollektive historiske erindring på museer, i bøger, det offentlige rum mv. - alle steder, hvor der har været formidlet historie, har der været fokus på mænd i 1000 år.” (Ludvigs podcast #21: Gry Jexen. August 2022).

I 2018, da hun blev færdig som historiker, søsatte Gry Jexen Instagram-profilen ”Kvinde kend din historie”, hvor hun poster historier om ”kvinder fra fortiden og sætter dem ind i deres rette historiske kontekst”, som hun formulerer det på sin hjemmeside. I november 2022 har profilen mere end 65.000 følgere. Året efter begyndte hun at udgive podcasten ”Kvinde kend din historie” hos podcastudbyderen Podimo. I hver udgave har hun gæster i studiet, så de sammen kan udfolde fortællingen om den pågældende kvinde, og der er indtil videre kommet fire sæsoner med oplysende podcasts om både døde og nulevende kvinder.

I 2021 udkom bogen ”Kvinde kend din historie – Spejl dig i fortiden” med præsentationer af 50 af historiens oversete kvinder og i 2022 en version formidlet til børn med et udvalg på 25 seje damer. Ved siden af sit eget arbejde har Gry Jexen arbejdet som skribent for Politiken Historie, konsulent hos Nordisk Film og tilrettelægger på DR-dokumentaren Sexobjekt. Samtidig holder hun foredrag landet over med udgangspunkt i sit arbejde med ”Kvinde kend din historie”.

Gry Jexen fortæller i et interview i Kristeligt Dagblad, at det på en måde var forfatteren Karin Michaëlis, der satte det hele i svingninger. Da hun som nyuddannet arbejdede på DR K-programmerne ”For hundrede år siden” blev Michaëlis ved med at dukke op, og det satte en refleksion i gang hos historikeren: ”Jeg opdagede, at der aldrig var nogen, der havde undervist mig om kvinder, og at jeg aldrig havde forventet det. Det er på en måde den mest interessante pointe; at vi er opdraget til at tænke historien på en bestemt måde. Og derfor skal der altså gøres noget aktivt, før vi får bevidstheden om en mere nuanceret historiefortælling. Jeg havde aldrig virkelig tænkt over betydningen af, hvor tom min viden om kvinders historie var.” (Karen Sofie Egebo: Det handler om at give kvinder den plads i historien, de fortjener. Kristeligt Dagblad, 2020-04-18).

Kvinde kend din historie

”Kirsten Munk viser moderskabets betydning i Renæssancens adelige lag, hvor børnefødsler handlede om magt og ikke om moderkærlighed. Dyrkelsen af moderkærligheden kom først mange hundrede år efter med romantikken i 1800-tallet. Moderskabet var i stedet livstruende – for alle kvinder var hver graviditet og fødsel forbundet med risikoen for at miste livet.”
”kvinde kend din historie”, s. 147.

Gry Jexen skriver i forordet til ”Kvinde kend din historie” (2021), at bogen er til alle, der vil vide mere om kvinder i danmarkshistorien og blive klogere på sig selv, for ”jo mere vi kan spejle os i fortiden, jo bedre kan vi forstå vores nutid, og samtidig klæder viden os på til at skabe det liv og den fremtid, vi ønsker for os selv og vores børn,” som hun formulerer det (s. 7). Ligestilling i historien er en præmis for ligestilling i dag, og hun inddrager både historiske personligheder og helt almindelige kvinder, der gennem deres hverdagsliv også er del af historien.

39018608

Bogen er inddelt i temaer, hvori de enkelte portrætter optræder kronologisk, så det også bliver en form for kvindernes danmarkshistorie. Fra Dronning Dorothea (ca. 1430-1495), Kirsten Munk (1598-1658), Grevinde Danner (1815-1874) og frem til Bodil Koch (1903-1972), Inger Christensen (1935-2000) og Suzanne Giese (1946-2012) kommer Gry Jexen rundt om uddannelse, arbejde, ægteskab & parforhold, seksualitet & køn, at få børn, magt & politik, økonomi & iværksætteri, sport og kunst & litteratur: Karen Volf grundlagde sit eget kageimperium, Nina Bang blev Danmarks første kvindelige minister, Emilie Sannom landets første stuntkvinde og Kirsten Auken indførte seksualundervisning i folkeskolen. Blandt de mindre spektakulære, men ikke mindre vigtige for at forstå vores fælles historie og kvindens placering i samfundet, er f.eks. historien om Gry Jexens mormor Lis Christiansen, der var hjemmegående husmor og stolt af det.

Gennem de 50 portrætter viser Gry Jexen flere ting: Primært, at kvinder gennem tiden har været underlagt mandlige magtmekanismer – og ofte har accepteret dem. Dernæst, at hvis kvinder har haft en stålfast vilje og ukuelighed har de kunnet bryde mandepanseret – men ofte med store personlige konsekvenser. Og ikke mindst, at familie og netværk har været afgørende for kvindernes muligheder for at realisere deres drømme. Jexen skildrer også, at det ofte har været enkeltmænds velvilje, der har tilladt en kvinde at komme igennem med sin politik, sin økonomiske regnemodel eller sin drøm om at svømme over Kattegat, mere end det har været strukturel imødekommenhed.

”Kvinde kend din historie” kan bruges som opslagsværk, historiebog og inspiration til alle kvinder, der drømmer stort.

Genrer og tematikker

”Historien er levet af både mænd og kvinder, men kvinder er oversete i historiebøgerne, og skal vi opnå ligestilling i vores tanker og handlinger, har vi alle brug for en større historisk bevidsthed om kvinders liv.” Sådan skriver Gry Jexen i forordet til ”Kvinde kend din historie”, der netop udvider historiefortællingen om de oversete kvinder.

Der er de senere år kommet stor opmærksomhed på at skrive kvinderne ind i historien, som traditionelt set primært handler om mænd. Og dermed endelig give halvdelen af befolkningen den plads i historien, som de fortjener. Gry Jexen lægger sig med ”Kvinde kend din historie” i den bevægelse, men til forskel fra mange andre forfattere formidler hun ikke kun litterært. Hendes projekt begyndte som en Instagram-profil, fortsatte som en podcast, blev til en voksenbog og siden en børnebog. På den måde formidler hun til læserne og lytterne, der hvor de er. Som hun selv nævner, så er det oplagt at lave historisk og fængende indhold på sociale medier, hvor vi i forvejen bruger tid og opmærksomhed: ”Sociale medier bliver jo beskyldt for at være fordummende og tidsspilde, så hvorfor ikke byde ind med noget, der rent faktisk gør en klogere?” (Karen Sofie Egebo: Det handler om at give kvinder den plads i historien, de fortjener. Kristeligt Dagblad, 2020-04-18).

Videre endnu fortæller Gry Jexen, at hun har inddelt ”Kvinde kend din historie” i temaer i stedet for at lave en kronologisk gennemgang, da hun gerne vil bryde grænserne for, hvordan historie kan formidles. Det er menneskelige temaer, som også er del af modernes menneskers liv, og hun er optaget af at give så mange forskellige stemmer som muligt plads.

Gry Jexen skriver om kvinders ret til egen krop og lyst, til viden, indflydelse, uddannelse, og også om aspekterne i – og forholdet mellem – kønskamp og klassekamp. Hun skriver med historisk overblik og kildehenvisninger, men har for formidlingens skyld udeladt en masse historiske mellemregninger. Som sådan er ”Kvinde kend din krop” en lettilgængelig fagbog, der kan læses af alle.

I oktober 2022 blev Dansk Kvindebiografisk Leksikon tilgængeligt online på kvindebiografiskleksikon.lex.dk, og det er er oplagt sted at fortsætte læsningen og inspirationen, hvis man er blevet nysgerrig på mere kvindehistorie.

Beslægtede forfatterskaber

Da den svenske forfatter Kerstin Ekman i 2021 udgav ”Tullias verden” var det et forsøg på at male et billede af en overklassekvinde fra det antikke Rom. Kun ved at læse Tullias fars skrifter, han var forfatteren og filosoffen Cicero, samt andre samtidige mandlige forfattere, har Ekman kunnet sjusse sig frem til, hvordan det var at være kvinde for 2000 år siden. Kvinderne selv skrev kun på vokstavler, hvor skriften for evigt er tabt, så ved at lytte til skyggernes hvisken har Ekman fremmanet det kvindeliv, der både er så forskelligt fra og så ens med det liv, kvinder lever i dag. Dengang som nu har kvinder menstruation, de bliver forelskede, rasende og gravide, og de erfaringer er med til at knytte bånd mellem fortidens og nutidens kvinder. I et mere personligt tilsnit end Jexen trækker Ekman nænsomt historiens glemte kvinder frem i lyset.

Pia Fris Laneth har i flere af sine værker fortalt kvindernes danmarkshistorie ud fra såvel sin egen families historie som mere historiske perspektiver. I ”Lillys Danmarkshistorie” (2006) tegner hun et portræt af Danmark fra 1880-2000, i ”Moderskab og mødrehjælp” fra 2014 fortæller hun om 100 års moderskab og organisationen Mødrehjælpen, og i ”1915 – Da kvinder og tyende blev borgere” (2015) om kvindekamp i et klassemæssigt og historisk perspektiv.

Jytte Rex giver i sin nu klassiske debutbog ”Kvindernes bog” (1972) mikrofonen til en lang række kvinder, der fortæller åbent om deres kvindeliv med alle de helt almindelige længsler og trængsler, sådan et er fyldt af.

Et par andre værker med fokus på kvindeidealer og ligestilling er Suzanne Gieses ”Drømmen om kvinden: kvindeidealer og feminisme i tre årtier” (2001) og Dorthe Chakravartys ”Tjenestepigerne. 100 års historie om stemmeret og ligestilling” (2015). Anya Mathilde Poulsen har i ”Vilde kvinder, mørke toner” (2021) skrevet en art kønspolitisk musikhistorie med fokus på musikkens kvindelige pionerer.

Bibliografi

Fagbog

Jexen, Gry:
Kvinde kend din historie – spejl dig i fortiden. Gyldendal, 2021. Illustreret af Thit Thyrring.

Fagbog for børn

Jexen, Gry:
Kend din historie. 25 kvinder der formede fortiden – Fra 2000’erne tilbage til 1840’erne. Gyldendal, 2022. Illustreret af Sofie Kampmark.

Kilder citeret i portrættet

Web

Her kan du finde oplysninger om Gry Jexens udgivelser, podcasts, foredrag, plakater mv.

Instagram

Kvinde Kend Din Historie
Gry Jexens Instagram med opslag om historiske kvinder, foredrag og aktuelle feministiske brændpunkter.
kvinde_kend_din_historie

Podcast

Gry Jexen fortæller om sin baggrund og sit arbejde.