Katarina Frostenson

Artikel type
voksne
cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. 2013.
Main image
Frostenson, Katarina

Selvom hendes digte kan virke svært tilgængelige med deres sprængte syntaks og opbrudte vers spredt ud på siderne, er Katarina Frostenson efterhånden ved at indtage positionen som frontkvinde for sin generation i svensk lyrik. Hun er særdeles lydhør over for ord, men forholdet til sproget er ambivalent. Intet er givet, alt er i bevægelse, også hendes eget sprog, hvori betydninger forskydes og nye ord dannes undervejs.

Frostensons digte kan læses som små protester mod den materialistiske, fortravlede og fornuftsorienterede verden. Hun orienterer sig hellere i forhold til følelser og sanser, og det er næppe tilfældigt, at hun nævner de svenske romantikere som sine inspirationskilder.

29798109

Blå bog

Født: Den 5. marts 1953 i Stockholm, Sverige.

Uddannelse: Litteratur, film- og teatervidenskab ved Stockholms Universitet.

Debut: I mellan. Korpen, 1978.

Litteraturpriser: Gerard Bonniers lyrikpris, 1988. De Nios store pris, 1989. Sveriges Radios Lyrikpris, 1996. Henrik-Steffens-Preis, 2004. Ekelöfprisen, 2007. Nordisk Råds Litteraturpris, 2016.

Seneste udgivelse: Sånger och formler. Wahlström & Widstrand, 2015. Digte.

Inspiration: Erik Johan Stagnelius, Carl Jonas Love Almqvist og Inger Christensen.