det moderne gennembrud

Olivia Levison

Som en af det moderne gennembruds væsentlige kvindelige forfattere skrev Olivia Levison (1847-94) i både fiktion og debatindlæg om kvinders begrænsede muligheder i et patriarkalsk samfund og om konsekvenserne af at skrue ned for sine fysiske og kunstneriske længsler.

Adda Ravnkilde

Den begavede provinspige Adele Maria Ravnkilde rejste til København med kisten fuld af manuskripter og brændende forfatterdrømme. Hun tog kontakt med Georg Brandes, men tog så sit eget liv på pensionatet, kun 21 år gammel.

Holger Drachmann

Holger Drachmann er nok bedst kendt for at være forfatter til Midsommervisen, som vi synger til Sankt Hans.

Men han var også maler og forfatter. Han udgav omkring 60 bøger og teaterstykker, skrev journalistik, malede og illustrerede sine egne bøger.

Det moderne gennembruds mænd og kvinder

Det moderne gennembrud var en opbrudstid, hvor gamle ideer blev forkastet og nye vandt frem. Man plejer at stadfæste periodens begyndelse med en forelæsning, som litteraturforskeren Georg Brandes holdt den 3.

Victoria Benedictsson

"Plads, jeg må leve", udbryder Victoria Benedictssons romankarakter Selma i "Penge", og det er noget, forfatteren selv kunne have råbt i postgården i den lille klynge gårde, der udgjorde Hörby i Skåne, hvor hun boede med sin meget ældre mand, hans børn fra tidligere ægteskab, og datteren Hilma.

Georg Brandes

Georg Morris Cohen Brandes var en dansk kritiker og litterat, der havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden.

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg er en af svensk realismes allerstørste romanforfattere. I sin samtid blev han anklaget for at være vemodig, blasert og pornografisk, og hans bøger om utroskab, voldtægt og mord vakte skandale.

Edith Södergran

Med sit kendskab til tysk ekspressionisme, russisk modernisme og fransk surrealisme skabte den finlandssvenske digter Edith Södergran sin egen skødesløse, selvsikre og smukke poesi, der indledte den modernistiske skrivestil i Skandinavien.

Perioder

Her finder du 17 kortfattede periodeintroduktioner som giver et overblik over de vigtigste strømninger inden for samfund og historie samt de kulturelle og filosofiske tanker, der var markante i perioden.

Amalie Skram

Den norskfødte forfatter Amalie Skram levede og skrev sine bøger i slutningen af 1800-tallet og hendes harcelerende beskrivelser af fattiges, kvinders og de psykisk syges situation er skånselsløse.