det moderne gennembrud

Det moderne gennembruds mænd og kvinder

Det moderne gennembrud var en opbrudstid, hvor gamle ideer blev forkastet og nye vandt frem. Man plejer at stadfæste periodens begyndelse med en forelæsning, som litteraturforskeren Georg Brandes holdt den 3.

Amalie Skram

Den norskfødte forfatter Amalie Skram levede og skrev sine bøger i slutningen af 1800-tallet og hendes harcelerende beskrivelser af fattiges, kvinders og de psykisk syges situation er skånselsløse.

Holger Drachmann

Holger Drachmann er nok bedst kendt for at være forfatter til Midsommervisen, som vi synger til Sankt Hans.

Men han var også maler og forfatter. Han udgav omkring 60 bøger og teaterstykker, skrev journalistik, malede og illustrerede sine egne bøger.

Victoria Benedictsson

"Plads, jeg må leve", udbryder Victoria Benedictssons romankarakter Selma i "Penge", og det er noget, forfatteren selv kunne have råbt i postgården i den lille klynge gårde, der udgjorde Hörby i Skåne, hvor hun boede med sin meget ældre mand, hans børn fra tidligere ægteskab, og datteren Hilma.

Georg Brandes

Georg Morris Cohen Brandes var en dansk kritiker og litterat, der havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden.

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg er en af svensk realismes allerstørste romanforfattere. I sin samtid blev han anklaget for at være vemodig, blasert og pornografisk, og hans bøger om utroskab, voldtægt og mord vakte skandale.

Edith Södergran

Med sit kendskab til tysk ekspressionisme, russisk modernisme og fransk surrealisme skabte den finlandssvenske digter Edith Södergran sin egen skødesløse, selvsikre og smukke poesi, der indledte den modernistiske skrivestil i Skandinavien.

Perioder

Her kan du som underviser, elev eller bibliotekar få et overblik over dansk litteraturhistorie og et greb om de vigtigste genrer.

Henrik Pontoppidan

Den nobelprisvindende forfatter Henrik Pontoppidan ville som ung revolutionere verden og gøre op med den fædrene tro ved først at ville være ingeniør, siden højskolelærer og forfatter.

J. P. Jacobsen

J. P. Jacobsen regnes for en hovedskikkelse i Det moderne gennembrud i 1800-tallet. Han har sat varige spor i såvel dansk kultur- og litteraturhistorie, som i international litteratur og musik. Men hvor danskerne opfatter J.P.