Kirsten Holst på det krimilitterære landkort

Krimigenren er karakteriseret ved, at fortællingerne har forbrydelsen og dens opklaring som tema og at de kompositorisk lægger vægt på spændingsmomentet.

Der er mange varianter inden for genren, som har udviklet sig enormt fra Conan Doyles ”Sherlock Holmes”, som er et naturvidenskabeligt geni med næsten overmenneskelig karakter til fx Maj Sjöwall og Per Wahlöös politiroman, som kombinerer et traditionelt spændingsmoment med en psykologisk analyse og en samfundsmæssig forklaringsramme.

I artiklen 'Tendenser i den danske kriminalfortælling' (1997) har Jan B. Steffensen søgt at gøre rede for udviklingen inden for genren i de danske forfatterskaber. Han skriver b.la.:

Indtil starten af 1960'erne var skellet mellem "rigtig og seriøs" litteratur og populærlitteraturen klar, og kun enkelte "rigtige" forfattere havde forsøgt sig i krimigenren, f.eks. Tom Kristensen og Ole Sarvig. Først og fremmest Anders Bodelsen og Poul Ørum var med til at ændre billedet. (…) Ørums kriminalromaner er centrale for den danske krimitradition på flere områder. En række danske kriminalforfattere har ladet deres krimier foregå i provinsen, ofte i uidentificede byer, og storbyen får først i 1980'erne sine markante forfattere i Dan Turèll og Flemming Jarlskov.(…)

1990'erne bragte et sandt boom i danske krimier i mange forskellige subgenrer, men kvaliteten har ikke kunnet stå mål med kvantiteten. Blandt de bedre er nye eksempler på den socialt engagerede politikrimi, men nu tilsat 90'ernes postmoderne moralopbrud, hvilket har givet os fremragende politikrimier af Steen Christensen, bl.a. Drabsafdelingen (1995), Niels Martinov og ikke mindst Erik Otto Larsen, bl.a. med Manden der holdt op med at smile (1990). (…) Det er en international tendens, at flere og flere kvinder kaster sig over krimien, men det kan ikke aflæses i den danske tradition. Kirsten Holst skriver med jævne mellemrum nye politikrimier med sine Ørum-inspirerede Høyer og Therkelsen, men ellers skal man, med enkelte undtagelser, helt tilbage til 50'erne for at finde produktive kvindelige kriminalforfattere som Else Fischer og Else Faber.

Se også Kirsten Holst-portrættet i Forfatterweb for Børn og Unge