jette a kaarsbøl
Foto: Miklos Szabo

Jette A. Kaarsbøl

journalist Kirstine Marie Ersbøll. 2005.
Top image group
jette a kaarsbøl
Foto: Miklos Szabo
Main image
Foto: Miriam Dalsgaard / POLFOTO

Indledning

Jette A. Kaarsbøl har blot skrevet en enkelt roman, men hendes debut, “Den lukkede bog” fra 2003, er en af de største succeser på det danske bogmarked i flere årtier. Som den første debutbog nogensinde har den modtaget boghandlernes litteraturpris De Gyldne Laurbær. Romanen handler om den unge, naive og i enhver henseende uoplyste Frederikke Leuenbech, som gennem sit ægteskab med den karismatiske kvindelæge Frederik Faber inddrages i kredsen omkring Georg Brandes og “fremskridtets mænd” i 1870’ernes og 80’ernes København. Denne periode er for mange danskere lig med demokratisering, oplysning og seksuel frigørelse, men i “Den lukkede bog” er de smukke idealer kun en tynd fernis over løgnen, fortielsen og det utilgivelige svigt. Bogen veksler mellem to tidsplaner: 1870’erne og 80’erne, hvor det egentlige drama udspiller sig, og årene 1932-33, hvor den gamle og bitre Frederikke forsøger at samle trådene i det liv, der forsvandt.

 

29955328

Blå bog 

  • Født: 18. november 1961 i Hillerød.

  • Uddannelse: Skolelærer.

  • Debut: Den lukkede bog, 2003.

  • Litteraturpriser: De Gyldne Laurbær, 2004. Henri Nathansens Fødselsdagslegat, 2004 og Læsernes Bogpris, 2004.

  • Seneste udgivelse: Arrangerede udflugter. Gyldendal, 2013.

Artikel type
voksne

Baggrund

“Der er nu kun den lille, faste skare tilbage; Georg Brandes, hvis nedladenhed Frederikke husker med gru, har hun ikke set noget til siden, men Frederik, som står i konstant og livlig korrespondance med sin gamle skolekammerat, er, ligesom resten af selskabet, fuld af smittende begejstring for alle de nye tanker, som hærger visse dele af Europa i disse år. For Frederikke, for hvem politik altid har været noget, der sneg sig ud gennem dørsprækken fra faderens kontor sammen med røgen fra herrernes cigarer, er det nyt at befinde sig i et selskab, hvor emnet diskuteres så humørfyldt og åbent, og hvor også kvinder ligefrem forventes at have en mening om slige sager.”
“Den lukkede bog”, s. 67.

Jette A. Kaarsbøl er født i 1961 og har beskrevet sig selv og sin generation som “et underligt blandingsprodukt af to vidt forskellige epoker”. De såkaldt glade tressere mærkede man ikke meget til i barndommens Hillerød, som ifølge forfatteren var “ mere Korsbæk end Woodstock ”. Selvom hun var dygtig, oplevede Kaarsbøl skolen som autoritær og uinspirerende, og efter 10. klasses afgangseksamen var hun så skoletræt, at der skulle gå hen ved ti år, før hun vendte tilbage til uddannelsessystemet. I mellemtiden var hun blandt andet leder af en række modetøjsbutikker. I midten af 20’erne tog hun HF-eksamen og var på Krogerup Højskole, og glæden ved de boglige fag vendte tilbage. Jette A. Kaarsbøl nåede herefter at påbegynde to universitetsstudier, før hun uddannede sig til skolelærer. Efter flere års virke som lærer besluttede hun sig kort før sin 40-års fødselsdag at sige sit job op og realisere en gammel drøm om at blive forfatter. “ Jeg indså, at jeg kunne ende som en person, der hele livet går rundt og siger, at jeg kunne være blevet forfatter, hvis nu bare… ”, har Jette A. Kaarsbøl forklaret i et interview.

27990592

“Den lukkede bog” udkom i efteråret 2003 og fik en overvældende modtagelse, både blandt anmeldere og læsere. Den har indenfor det første halvandet år efter udgivelsen solgt langt over 100.000 eksemplarer, hvilket er helt uhørt for en debutroman. At læserne i den grad har taget romanen til sig, blev også bekræftet til fulde, da den i foråret 2004 strøg ind som en suveræn vinder af Læsernes Bogpris, der uddeles af Berlingske Tidende og Danmarks Biblioteksforening på baggrund af en afstemning, hvor læsere over hele landet har peget på deres favoritroman. I forbindelse med prisoverrækkelsen kaldte Berlingske Tidendes litteraturredaktør Nils Gunder Hansen romanen for “ en historie, der skruer sig ind i læserens bevidsthed og ikke vil slippe ”. Samtidig roste han forfatterens blik for, hvordan de fjerne 1870’ere og 80’ere “ på så mange måder bærer vores tid i sit skød ”.

En roman om et gennembrud

Hun skildrer i sin roman et ægteskab i inderkredsen omkring Brandes, et ægteskab, som udadtil er en hyldest til den frihed, der er idealet i hele det moderne gennembrud, men som indadtil er et spind af løgn, fortielser og undertrykt seksualitet.

Med “ Den lukkede bog ” tager Jette A. Kaarsbøl fat på en af de vigtigste perioder i dansk åndsliv og selvforståelse, nemlig 1870’erne og 80’erne, som er blevet kaldt “det moderne gennembrud”, og som da også i manges bevidsthed danner rammen om det moderne Danmarks fødsel. Det er samtidig en meget omdiskuteret periode, hvis centrale figurer og synspunkter er blevet målt og vejet utallige gange, og ofte - især i den politisk højreorienterede del af Danmark - er blevet fundet for lette. Også Jette A. Kaarsbøl melder sig med “Den lukkede bog” i koret af skeptikere, men romanen er først og fremmest et forsøg på at tegne et nuanceret billede af tiden, ikke mindst i kraft af, at den lægger en kvindes synsvinkel på det moderne gennembruds personer og ideer.

24882322

Den centrale figur i dette gennembrud var litteraturforskeren, samfundsdebattøren og kulturkritikeren Georg Brandes, som også indtager en vigtig rolle i “Den lukkede bog”. Med udgangspunkt i sine berømte forelæsninger “Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur”, der påbegyndtes i 1871, så Brandes det som sin store opgave at vække Danmark af en åndelig tornerosesøvn. Forelæsningerne handlede kort fortalt om, hvad europæisk litteratur og åndsliv havde frembragt af skelsættende og revolutionære tanker op gennem det 19. århundrede. Brandes’ benhårde pointe var, at ingen af dem synes at have gjort det mindste indtryk i Danmark, hvor kunsten kun beskæftigede sig med uvæsentlige og ufarlige emner.

“Hovedstrømninger” var en kæmpe inspirationskilde for mange af tidens kunstnere, og resulterede på længere sigt i nogle af dansk litteraturs vigtigste litterære værker, blandt hvilke primært I. P. Jacobsens og Henrik Pontoppidans noveller og romaner er de berømteste. Men Brandes’ kritik begrænsede sig ikke til litteraturen. Hele samfundet skulle laves om! Et af de vigtigste punkter på dagsordenen var kvinders manglende frihed i ægteskabet og i samfundet som helhed, og det er først og fremmest dette aspekt af det moderne gennembrud, som forfatteren tager under behandling i “Den lukkede bog”.

Hun skildrer i sin roman et ægteskab i inderkredsen omkring Brandes, et ægteskab, som udadtil er en hyldest til den frihed, der er idealet i hele det moderne gennembrud, men som indadtil er et spind af løgn, fortielser og undertrykt seksualitet. Ægteskabet mellem kvindelægen Frederik Faber og den smukke, men forsagte Frederikke Leuenbech, fungerer samtidig som spejl for periodens stemning af opbrud, fordi deres omgangskreds og familie tæller både “fritænkerne” og dem, som blot ønsker, at alt skal blive ved det gamle, og som krampagtigt holder fast ved de gamle dyder.