sven holm
Foto: Tiderne skifter

Sven Holm

cand. mag., bibliotekar Peter Tværmose Nielsen. 2005.
Top image group
sven holm
Foto: Tiderne skifter
Main image
Holm, Sven
Foto: Ole Buntzen

Indledning

Sven Holm er en forfatter, det er vanskeligt at sætte i bås. Han fortæller de skæve eksistensers historie med humor og vid, og han skriver såvel sanselige noveller og skuespil som humoristiske ungdomshistorier. Hans noveller står i særklasse - på én gang en blanding af Villy Sørensens fabuleren og Klaus Rifbjergs søgen rundt om det sensuelt erotiske.
Sven Holms historier tegner et broget billede af Danmark de sidste fyrre år, på godt og ondt, men altid med et glimt i øjet og med kærlige spark til alverdens magthavere og magtmennesker.

 

51259602

 

Blå bog

  • Født: 13. april 1940 i København.
  • Død: 11. maj 2019 i København.
  • Uddannelse: Autodidakt.
  • Debut: Den store fjende, 1961.
  • Litteraturpriser: Akademiets Store Pris, 1974). Danske Dramatikeres hæderspris, 1985. Nordisk Dramatikerpris, 1994. Dansk Blindesamfunds Radiospilspris, 1999. Kritikerprisen, 2001.
  • Seneste udgivelse: Statsministeren : et skuespil om Jens Otto Krag. Tiderne Skifter, 2014. Skuespil.

 

 

 

 

 

Artikel type
voksne

Baggrund

“Fordi jeg lige er vågnet kan jeg ikke sammenholde budets kasket, med det han siger. Jeg slår lyden fra og ser hans utålelige mund bevæge sig, den standser op prøver at forme et slags spørgsmålstegn mellem læberne, hans øjne indstiller sig på min mund som om de tror at kunne voldhente et svar derfra, de får ingen. Så bevæger munden sig igen, holder op, øjnene roder ved mine læber, den kasket passer ikke til budets ansigt, jeg nægter at svare, min mund holder sig.”
"Syg og munter", s. 7.

Sven Holm blev født i 1940 og boede gennem sin barndom mange forskellige steder. Hans far var oberst og ofte udstationeret. I slutningen af halvtredserne kom Sven Holm til Herlufsholm Kostskole, og det var her, han for alvor begyndte at skrive. Han var glad for skolen, fortæller han i et interview: »Det gav mig nemlig rum og tid til at skrive. Jeg lod kammeraterne tro, at jeg læste lektier. Men i virkeligheden skrev jeg som død og helvede digte, små kriminalromaner, fortællinger. Jeg kunne så også skjule skriveriet for mine forældre«. (Marianne Juhl: “Under stadig skælven”. Interview i Jyllands-Posten, 2001-09-18).

Op gennem tresserne skrev Sven Holm en lang række noveller og fortællinger. Her tog han blandt andet tråden op fra Villy Sørensens forfatterskab og det fantastisk-symbolske formsprog, der kendetegner Sørensens novellesamlinger “Sære historier” og “Ufarlige historier”.

Sven Holm har igennem hele sit forfatterskab arbejdet meget med dramatik og har blandt andet skrevet oplægget til tv-serien “Kald mig Liva” fra 1992. Hans kontakt med teater- og tv-verdenen har til tider været stormfuld og kaotisk. Blandt andet måtte han igennem en retssag, som Det Danske Teater anlagde mod ham i forbindelse med splid om aftalerne om et stykke, ligesom han har været nødt til at opgive en næsten færdig tv-serie om Dirch Passer.

Sven Holm har altid været en outsider i den danske forfatterverden, et forhold som på glimrende vis beskrives i tidsskriftet Sentura: “Alligevel har han et lidt støvet præg over sig. Det er, som om hans navn lugter lidt af gamle bøger glemt i sommerhuset. Det er, som om der hænger en aura af farmor ved ham... Se bare billedet af den intellektuelle bedsteborger, der iført stråhat, briller og tænksomt blik er klar med en revser - anytime anywhere!” (Ulf Joel Jensen: “Stråhat, briller og tænksomt blik”. Sentura, 2000-09-07). Sådan er det med Sven Holm - en stilsikker ener.

De fantastiske historier

"Sven Holm betoner i disse tidlige noveller splittelsen i det moderne menneske, en splittelse der går på flere niveauer: På det personlige plan mellem ydre magt og menneskets psyke og på et mere overordnet plan udtrykt som en art civilisationskritik, hvor mennesket opleves som fremmedgjort i en moderne verden uden følelser."

Med sine to første novellesamlinger “Den store fjende” fra 1961 og “Nedstyrtningen” fra 1963 slår Sven Holm allerede som debutant sit navn fast i den danske forfatterverden. Novellerne er skrevet i en fabulerende drømmeagtig stil, og de behandler psykologiske og eksistentielle spørgsmål. Man kan sagtens forestille sig den unge forfatter sidde på Herlufsholm og udvikle disse fantastiske universer. Stilen leder uvægerligt tankerne hen på Villy Sørensens novellesamlinger fra årtiet før, men hvor Sørensen mestrer et farverigt sprog, benytter Sven Holm andre virkemidler, der gør hans noveller mere dystre i tonen.

53078753

Holms noveller har en anden alvor, og man kan se, hvordan forfatteren tager tilløb til en mere barsk form for socialrealisme. Især titelnovellen “Den store fjende” er gribende i sin stilrene nøgenhed, og selve behandlingen af sproget bliver en del af fortællingen.

Sven Holm betoner i disse tidlige noveller splittelsen i det moderne menneske, en splittelse der går på flere niveauer: På det personlige plan mellem ydre magt og menneskets psyke og på et mere overordnet plan udtrykt som en art civilisationskritik, hvor mennesket opleves som fremmedgjort i en moderne verden uden følelser. Man aner en social indignation, der gør overgangen til Sven Holms senere mere politiske værker ganske naturlig. Novellerne fik fremragende kritik, men de er ikke læst af nutiden i samme omfang som Villy Sørensens.

Den politiske tid

Sven Holm er måske ikke politisk i gængs forstand forstået som fortaler for en eller anden politisk retning. Han er mere interesseret i magt og i magtens psykologi, og det slår igennem i forfatterskabets “anden fase”. I romanen “Fra den nederste himmel” fra 1965 og novellesamlingen “Rex” fra 1969 er den fabulerende stil ikke længere eneherskende og en mere nøgtern psykologisk vinkel er lagt ind i historierne. Fortællingen “Termush - Atlanterhavskysten” fra 1967 giver et uhyggeligt indtryk af, hvordan mennesker kan slås om magt. I romanen illustreres det gennem magtkampe blandt overlevende efter en atomkrig.

53108873

Tressernes politiske klima og hele ungdomsoprørets insisteren på at forandre og chokere kommer også til at præge Sven Holms forfatterskab. Især romanen “Min elskede - en skabelonroman” fra 1968 viser, at han både var en nysgerrig og interesseret betragter til alt det nye der foregik - men han bliver på sidelinien. Romanen “Syg og munter” fra 1972 er måske forfatterens skarpeste bud på hele denne periode. Den handler om den desillusionerede invalidepensionist Arvid og hans gang i et København i hastig forandring. Arvid ser alt, men han kan ikke handle på det. Han oplever Christianias tilblivelse, men er selv blevet for gammel til at flytte derind. Han forsøger sig med kærligheden, men han har svært ved at engagere sig i noget som helst andet end sig selv. Hele tiden er han dog bevidst om sin distancerede voyeur-position.

Historien blev i 1974 vist som tv-spil med en fremragende Jørgen Ryg som Arvid. “Syg og munter” er et forsvar for den skæve outsider og en sønderlemmende kritik af en samfundsorden, der ikke levner plads til det enkelte menneske.

Det sensuelle

Sven Holm er en meget sensuel og i virkeligheden følsom fortæller. I perioden op gennem halvfjerdserne udfolder han grundigt denne side af sit talent og arbejder med temaer som parforhold, samliv, kønsroller og kærlighed. Romanen “Det private liv” fra 1974 handler om de problemer, der kan opstå i en kernefamilie i et umenneskeligt samfund.

53083935

Samfundskritikken er nådesløs, og vi kommer hele vejen rundt om alkoholmisbrug, religion og oprør. Tonen er dyster, om end slutningen ganske i tidens ånd antyder en voksende solidaritet mellem fortællingens kvinder.

Sven Holms styrke i denne periode af forfatterskabet er, at han er i stand til at omhandle tidens temaer uden at blive for indforstået. Hans position er stadig “den nysgerrige betragter”, og det giver ham et overskud til at se tingene fra nye og interessante vinkler. Dette kommer i udpræget grad til udtryk i den atypiske roman “Aja, hvor skøn” fra 1980, der er strålende i sin sensuelle lethed. Romanen handler i al sin enkelthed om Jeppe, der forelsker sig i den lesbiske Aja mens hans kone er i New York. Romanens læsværdighed skyldes dog ikke den forholdsvis banale historie men derimod den befriende sproglige luftighed, der meget sikkert præger fortællingen, og som er ganske uhørt for kærlighedshistorier i 1980.

Portrættet af kunstneren

"Der er ingen tvivl om, at Sven Holm her skriver om noget, han kender rigtigt godt - man mærker en forfatter, der har et knivskarpt blik for menneskers følelsesliv og som er i stand til at beskrive parforhold som få andre her i landet."

Sven Holm har i flere romaner og novellesamlinger behandlet mænds forhold til seksualitet og kønsroller og skismaet mellem magt og følelser hos mænd. Disse skildringer får ofte et personligt touch. I novellesamlingen “Mænd og mensker” fra 1979 falder koblingen i øjnene, og også romanen “En ufrivillig ømhed” fra 1989 kommer ind under huden på sin hovedperson i en grad, der antyder et slægtskab mellem forfatteren og jeg-fortælleren i romanen.

53011721

I ”En ufrivillig ømhed” følger vi jeg-fortællerens refleksioner over livet, formet som en art dagbogsoptegnelser eller breve, og vi kommer tæt på et menneske i en stadig søgen og kredsen rundt om livets store spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at Sven Holm her skriver om noget, han kender rigtigt godt - man mærker en forfatter, der har et knivskarpt blik for menneskers følelsesliv og som er i stand til at beskrive parforhold som få andre her i landet.

Holm har selv beskrevet sin tilgang til det at skrive i antologien “Skriv din satan” fra 2004. Bidraget har han kaldt “Øvelser i dovenskab” : “Da jeg var meget ung og kom på tidsskriftet Vindrosens redaktion inde i Klareboderne, oppe under loftet, hørte jeg to replikker fra redaktørerne som jeg ikke siden har glemt. De har at gøre med digtervirksomhed og er typiske netop for de to meget forskellige redaktører, men de er samtidigt centrale for en ung forfatter og værd at skrive sig bag øret, så dér skrev jeg det. Villy Sørensen: »Det er gud ske lov kun en undtagelse - selv for en forfatter - at beskæftige sig med at skrive«. Klaus Rifbjerg: »Får du skrevet noget? - Hver dag? Ellers springer spøgelserne ud af skabene«.”. Sven Holm er en meget produktiv forfatter, men måske er det blot udslag af hans dovenskab - så han slipper for at lave andet? Sådan ville han muligvis selv svare.

Frigørelsen af Krista X

"Alle Sven Holms temaer er til stede her: Parforhold, frigørelse, fremtidsangst og civilisationskritik - og humor."

Kærligheden og det erotiske er også det egentlige tema i den senere roman “På den anden side af Krista X” fra 2002, der handler om Kristas personlige udvikling efter terrorangrebene på World Trade Center den 11. september 2001. Krista oplever under en ferie i Italien flyangrebene i tv, og det forandrer hende fra det ene øjeblik til det andet.

25033388

Hun begynder nu at følge sine inderste følelser og bringes ud på et overdrev, hvor hun konstant balancerer på kanten af almindelig moral. Historien handler om hendes personlige frigørelse - både erotisk i forhold til træmanden Morten og i forhold til sig selv og de begrænsninger hun hidtil har lagt i sit liv.

Romanen bevæger sig i et flet mellem drøm og virkelighed, og det er svært at skelne, hvad Krista reelt oplever, og hvad der blot er luftspejlinger. Det sidste mesterligt illustreret i scenen, hvor Krista X måske/måske ikke stikker en kniv i sin “engangselsker” Benjamin Hilal i en lille italiensk landsby. Slutningen er åben, som resten af romanen er det. Alle Sven Holms temaer er til stede her: Parforhold, frigørelse, fremtidsangst og civilisationskritik - og humor. Og det hele skrevet i et vidunderligt letløbende sprog.

Barndomserindringer og andre klip

Sven Holm er særdeles sprudlende i den muntre lille essaysamling “Dronning Margrethes hår og 33 andre klip” fra 2004. Han lægger ud med tre fremragende små erindringer “Om at erindre”, hvor ganske små øjeblikke fra hans barndom erindres med hvad dertil hører af beskrivelse af dufte, synsindtryk og berøringer. Det er som at være der selv, og man kan ikke undgå at hente lignende øjeblikke fra sin egen barndom frem.

25358600

Digtet “Dronning Margrethes hår”, der med sin sprudlende ordleg vækker minder om de første af Holms noveller, danner en vittig overgang til en række essays om forfatterens små “fikse idéer” - ja, sådan virker det altså. Til sidst en række korte tekster om den blandede landhandel vi danskere går rundt og beskæftiger os med: Fremmede, tiden, tøj, børn.

Sven Holm viser i denne bog en mere stille og vemodig side af sig selv, og det er svært ikke at komme til at tænke på nogle af Hans Alfredssons vemodigt humoristiske værker. Man kan på mange måder sige, at Holm er tilbage ved udgangspunktet, og at ringen er sluttet. Han er således tilbage ved Herlufsholmårenes leg med stilarter og former, og man mærker en forfatter, der mestrer de forskellige genrer til perfektion. Det er en fornøjelse at læse denne samling skriverier, og nye læsere kan snildt starte her.

Overordnede træk ved forfatterskabet

Sven Holms forfatterskab er præget af en stærk stilsikkerhed og overlegen sprogbeherskelse. Hans tidlige noveller er mesterværker i det fantastisk-symbolske formsprog som også kendes fra Villy Sørensen.

53079652

Novellesamlingen “Hr. Henrys begravelse og andre fortællinger” fra 1995 følger over tredive år efter fint i sporet på debuten. Op gennem halvfjerdserne kombinerer Sven Holm tidens temaer med en intens personkarakteristik og en skarp og satirisk samfundskritik. Samfundskritikken går først og fremmest på, at det moderne industrialiserede samfund er blevet umenneskeligt, og at menneskene derfor bliver fremmedgjorte og ensomme. Samtidigt viser han menneskenes ukuelige vilje til at få det bedste ud af det - måske allerbedst præsenteret i romanen “Syg og munter” fra 1972.

Sven Holm problematiserer på forbilledlig vis parforhold og kærlighed og mestrer både det dystre og det lette - især romanen “Aja, hvor skøn” er en lille sensuel perle i et ellers gråt landskab af parforholdsbeskrivelser i slutningen af halvfjerdserne og starten af firserne. Senest står romanen “På den anden side af Krista X” , der på én gang samler mange af Sven Holms temaer i en enkelt historie. Sven Holm er flittig bidragyder til diverse antologier og er i det hele taget en meget produktiv forfatter - at kvaliteten også kan holde til det, viser de mange priser og udmærkelser, han har modtaget. Senest har hans fabulerende essays og digte i “Dronning Margrethes hår og 33 andre klip” høstet fortjente anmelderroser.

Bibliografi

Bøger af Sven Holm

Holm, Sven:
Den store fjende. 1961. Noveller.
Holm, Sven:
Nedstyrtningen. 1963. Noveller.
Holm, Sven:
Fra den nederste himmel. 1965. Roman.
Holm, Sven:
Jomfrutur. 1966. Roman.
Holm, Sven:
Termush, Atlanterhavskysten. 1967. Roman.
Holm, Sven:
Min elskede. En skabelonroman. 1968. Roman.
Holm, Sven:
Rex. 1969. Noveller.
Holm, Sven:
Syg og munter. 1972. Roman.
Holm, Sven:
Det private liv. 1974. Roman.
Holm, Sven:
Langt borte taler byen med min stemme. 1976. Roman.
Holm, Sven:
Ægteskabsleg. 1977. Roman.
Holm, Sven:
Mænd og mensker. 1979. Roman.
Holm, Sven:
Aja, hvor skøn. 1980. Roman.
Holm, Sven:
Hummel af Danmark. 1982. Roman.
Holm, Sven:
Under blodet. Otte fortællinger. 1988. Noveller.
Holm, Sven:
En ufrivillig ømhed. 1989. Roman.
Holm, Sven:
Hr. Henrys begravelse og andre fortællinger. 1995. Roman.
Holm, Sven:
Dronning Margrethes hår og 33 andre klip. 2004. Essays m.m.
Holm, Sven:
Midt i den blanke nat. Gyldendal, 2011. Noveller.

Skuespil af Sven Holm

Holm, Sven:
Struense var her. 1977. Skuespil.
Holm, Sven:
Én mand gør ingen vinter. 1980. Skuespil.
Holm, Sven:
Koster det sol? 1981. Skuespil.
Holm, Sven:
Leonora. 3. scener for en heltinde. 1982. Skuespil.
Holm, Sven:
Jeres Majestæt. Et skuespil om Christian IV. 1988.
Holm, Sven:
Kender du Svimmel. 2005. Et skuespil om H. C. Andersen.
Holm, Sven:
Sølvbrunch. 2006. Komedie i tre akter.
Holm, Sven:
Statsministeren : et skuespil om Jens Otto Krag. Tiderne Skifter, 2014.

Andre medier af Sven Holm

Holm, Sven:
Syg og munter. 1974. Tv-spil.
Holm, Sven:
Peter von Scholten. 1987. Filmroman.
Holm, Sven:
Kald mig Liva. 1993. Fjernsynsroman.

Om Sven Holm

Bichel, Lotte:
Myten ved verdens ende. 1992. Berlingske Tidende, 1992-03-22.
Syberg, Karen:
Mennesker bliver interessante når deres liv bliver ubærligt. 1995. Dagbladet Information, 1995-09-29
Østergaard, Anders:
Sven Holm. 1997. Den Store Danske Encyklopædi, Bind 8. Gyldendal.
Holm, Sven:
Sven Holm 2000 Starten på kunsten. Red. Ingelise Nystedt og Uwe Bødewadt. s. 77-92.Billesø & Baltzer.
Brügger, Ingeborg:
Vi bliver alle forklædt af tiden. 2001. Dagbladet Information, 2001-08-25.
Juhl, Marianne:
Under stadig skælven. 2001. Jyllands-Posten, 2001-09-18.
Holm, Sven:
Over for en helt ny verden. 2002. Dansklærerforeningen, 2002, nr. 4, s. 35-39.
Bonde, Lisbeth:
Et virus ved navn Homo Sapiens. 2004. Weekendavisen, 2004-08-27.
Jensen, Ulf Joel:
Stråhat, briller og tænksomt blik. 2004. Sentura, 2004-09-07.

Andre medier om Sven Holm

Wredstrøm, Lars:
Det ubærliges forfatter : samtale med Sven Holm. 1999 Tilrettelæggelse: Lars Wredstrøm. Cd.

Om forfatteren

Links

Sven Holms forlag.
Portræt af Sven Holm.
Oversigt over hædersbevisninger m.m. fra Danske Litteraturpriser
Lille interview fra tidsskriftet Sentura

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Sven Holm