Len Deighton

Harald Mogensen, 1990.
Main image
Deighton, Len
Foto: Camera Press, London

Engelsk forfatter. Har skrevet spion- og spændingsromaner

"Forfattere som mig har en hel del fælles med spioner", fortæller den engelske spændingsforfatter. De fleste af hans romaner handler om spioner og agenter. I de hemmelig agent-organisationer, han skildrer, slås og intrigerer personalet lige så meget indbyrdes som mod fjenden. Adskillige af hans personer er ikke alene dobbeltagenter, men også dobbeltmennesker. De ser ud som loyale, de spiller loyale, men der bor forrædere i dem. En mistænksom verden.

Blå bog

Født: 18. februar 1929 i Marylebone, London.

Uddannelse: Historiker.

Debut: Lynaktion Ipcress. 1962.

Litteraturpriser: Ingen.

Seneste udgivelse: Kærlighed. (9) 1996. Charity. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.


 

Artikel type
voksne

Om Len Deighton

"Forfattere som mig har en hel del fælles med spioner",
fortæller den engelske spændingsforfatter Len Deighton.
"Jeg kan lide at være i stand til at lytte til samtaler, uden at folk vender sig rundt og kigger på mig". De fleste af hans romaner handler om spioner og hemmelige agenter.

Allerede som barn var han en snedig iagttager. Hans far var chauffør i en velstillet, højkultiveret familie, moderen kokkepige sammesteds. Under 2. verdenskrig flyttede de pga. boligmangelen ind i herskabets hus. Den 10-11 årige Len oplevede en Upstairs-Downstairs verden, hvor der også var rangstridigheder inden for tjenerskabet. Klassemodsætninger, stridigheder på arbejdspladsen er et gennemgående motiv i hans værker.

I de hemmelig agent-organisationer, han skildrer, slås og intrigerer personalet lige så meget indbyrdes som mod fjenden. Adskillige af hans personer er ikke alene dobbeltagenter, men også dobbeltmennesker. De ser ud som loyale, de spiller loyale, men der bor forrædere i dem. En mistænksom verden.
Ingenting er, hvad det ser ud til at være. Der snobbes opad og sparkes nedad under færdslen på arbejdspladsens rangstige. Der siges eet og menes noget andet.

To anti-helte

Ind i disse cirkler kommer hans to antihelte. Den navnløse hemmelige agent i Lynaktion Ipcress , Deightons debut, nedstammer fra arbejderklassen, dengang noget højst usædvanligt i klubherrernes smokingklædte inderkredse. Han er mistroisk over for disse autoritære personager - og siger det, højt og tydeligt. Han flirter med socialismen, drikker grappa, går med brune sko (!), ryger Gauloises, spiser hvidløsgpølse, tager køkkenforklæde på og laver selv mad og lytter imens til Mozart på grammofonen.

Den slags havde man aldrig hørt magen til i secret service, hvor de andre fortrinsvis var sønner af oberster og generaler eller nedstammede fra lavadelen og gik med regimentsslips. Denne navnløse helt indleder Deightons første hemmelig agent-serie.
På film blev han døbt Harry Palmer og i flere omgange spillet af Michael Caine.
På dette stede skal det rent praktisk bemærkes, at ordet serie ikke bør skræmme læseren. Alle Deightons sammenhængende bøger kan også læses selvstændigt og i tilfældig rækkefølge.

Antihelten i hans nyeste hemmelig agent-serie hedder Bernard Samson. Han starter i sit romanliv i Brahms fjerde Mand , og han lever videre i endnu fem historier, i en af dem som barn eller i hvert fald planlagt barn - og Deighton har bebudet et afsluttende bind omkring ham.

Samson er gift med en kollega Fiona, datter af en meget rig familie. Det er hende, der hopper af til Moskva. Jeg tør næsten ikke røbe det, men siden hopper hun tilbage, men vi kender langt fra slutningen på de hasarderede begivenheder. Er hun monstro tredobbelt agent?

I hvert fald: også Bernard Samson har sin rod i det arbejdende folk. Hans far var knyttet til engelsk efterretningsvæsen som sin søn, men han gjorde aldrig karriere på de bonede salonparketgulve. Det havde han hverken familieforbindelser eller uddannelse eller klubmedlemskab til. Han var hemmelig agent i marken: på en yderst livsfarlig post: under jorden, i Hitlers Berlin.

Bernard slægter sin far på. Også han er blevet forbigået som sagt, må tage det hårde slid i marken, gør ikke karriere, har ikke de rigtige forbindelser, har ikke gået på universitet med de rigtige. Det gør det ikke bedre, at han er fuldstændig respektløs og rapkæftet over for arbejdspladsens maskebærende, dobbeltradede myndighedspersoner.

Kønskrig og fjendebilleder

I denne nye serie udvider Deighton sin motivkreds med krisen i kønsrollerne og i samlivet. Blandt emnerne er de ægteskabelige magtkampe, den brutale skilsmisse, forræderiet mod børnene, den enlige far, stress, den nye permissiveness´ rodede konsekvenser. Det er bestemt ikke problemromaner i traditionel forstand. De er spændende som bare det, overraskende, vittige, handlingsbevægede med funklende replikker. Konflikstoffet kompliceres selvfølgelig faretruende af, at disse agent-kombattanter har adgang til likvidationsgrupper, aflytningsapparater, præcisionsvåben, giftkanyler... Det går værre til end hos Strindberg.

Disse agenters ydre modstandere er langt mere traditionelt tegnede end de indre fjender på arbejdspladsen og i kønnenes samliv. Det er mestendels de sædvanlige fjendebilleder med sovjetiske og østtyske skurke, et arvegods fra forløberne i thriller-genren og fra den kolde krig. De nyeste storpolitiske omvæltninger har blegnet dem yderligere. De amerikanske efterretningsvæsener henregnes også for det meste til skurkeafdelingen.

Hitler-perioden

I det jeg kalder Bernard Samson-serien, indtager Winter en speciel plads. I den optræder Bernards far i Berlin i Hitler-krigens sidste år. Men i øvrigt er det en familiesaga. Vi følger to brødre i årene 1899 til 1945. Den ene bliver en fremtrædende topembedsmand i Heinrich Himmlers Gestapo. Den anden flygter til USA og vender tilbage med den sejrende amerikanske armé til det slagne Tyskland i krigens sidste år. Det er en helt anden slags roman end agent-beretningerne, et fremragende tidsbillede med Hitler-perioden og dens forudsætninger og anden verdenskrig og byen Berlin som fortællingens kraftcentre.

Det bringer os over til Deightons andre værker om disse yndlingsemner. Han er også krigshistoriker. Han planlægger at skrive tolv bind om de vigtigste slag i 2. verdenskrig og især om deres teknologi. Det er foreløbigt blevet til to dokumentariske værker: Jagerpiloter , historien om slaget om England i august-september 1940, og Blitzkrig om Hitler og hans generalstabs strategiske planlægning af de lynaktioner, som førte til de første overvældende sejre. Den går frem til Frankrigs fald og evakueringen af de engelske styrker fra Dunkirk i sommeren 1940. De bygger på hans selvstændige arkivundersøgelser.

Denne enorme materialesamling og denne grundige research gør hans opdigtede verdenskrigs- og Hitlertidsromaner dejligt konkrete. Han ved besked.

Lad mig især nævne Besejret og Besat , et science fiction-billede af et England, der er blevet tysk protektorat. Churchill er hængt i Berlin, den engelske konge sidder fængslet i Tower, hans datter Elizabeth (virkelighedens nuværende dronning) er en besværlig politisk flygtning i Australien. SS regerer over Scotland Yard. En ung engelsk politimand indblandes på denne baggrund i et spionslagsmål om at atomhemmeligheder mellem SS, værnemagten og den engelske modstandsbevægelse. Et rystende billede af,hvordan det kunne være gået.

Egentlige krigsromaner er f.eks. Natangreb og Farvel Mickey Mouse .

Spionageteknologi

Deightons præcise viden f.eks. om våbenteknologi kommer også en række hemmelige agent-romaner til gode. Her optræder tekniske gimmick´er og dippedutfiduser indlagt i labyrintiske plots. Ligesom man taler om politiprocedureromaner med hele opklaringsmaskineriet og laboratorieapparaturet og computersystemet for fulde omdrejninger, således kan man kalde disse Deighton´er for spion-"procedurals".

Lad mig nævne Spioner har ingen Venner . Dens problematik har direkte sine rødder i brutal tortur og blodige episoder i 2. verdenskrig.
Duel i Sahara er en egentlig thriller om en afhopper fra Kreml, om USA´s elektroniske topeksperter og om KGB´s lesbiske pigespion.
Til Krigsspil foretog Deighton studier i marken i København. Advarsel på dette sted: læs langsomt, om muligt! Her er hans mest indviklede intrigenet spændt ud.

Deighton har sagt: "Jeg skriver ikke bøger for at bringe budskaber til nogen som helst. Så arrogant er jeg ikke. Jeg er underholder, ikke politiker".
Han er i hvert fald en forfatter med sit eget særprægede ansigt, en sprudlende sprogkunstner, en vittig hund, først og fremmest en fortæller. A Storyteller.

Karen Blixen brugte dette ord, Storyteller, som en virkelig hædersbetingelse. Hun brugte den også om sig selv!
Man kan være helt kontant om Deightons fortællekunst: han er altid velsmurt, fyldt op, køreklar. Behagelig tur - ud i det uvisse - ud under spændingens natsorte himmel.

Læsetips og oversigter

Deightons første fire romaner om den navnløse hemmelige agent:
Lynaktion Ipcress (The Ipcress File, 1962). Hjernevask og jagt på en forsvunden biokemiker - filmet med Michael Caine som agenten.
Den skindøde u-båd (Horse Under Water, 1963). Agenten over for en kynisk storkapitalist og magthaver. London, Marrakech og det sydlige Portugal med dejlig mad og vin.
Begravelse i Berlin (Funeral in Berlin, 1964). Jagt på en formue, stjålet fra jøder under Hitler-perioden plus ... læs selv! Også filmet med Caine.
Hjerne til en milliard (Billion-Dollar Brain, 1966). Også denne som Caine-film. Helsingfors, Riga, Leningrad og et monster af et computersystem i Texas.

Nogle andre spionromaner:
Det er dyrt at dø i Paris (An Expensive Place to Die, 1967). Pengeafpresning, atomhemmeligheder samt et eksklusivt bordel, hvor øst og vest mødes, alt sammen i Paris´ over- og underverden.
Krigsspil (Spy Story, 1974). Storpolitiske intriger omkring tysk genforening, teknologi i massevis i en atom u-båd under polarisen og et center for teoretiske strategiske krigsspil. Ret omstændelig. - Engelsk B-film i 1976.
Spioner har ingen venner (Yesterday´s Spy, 1975). Engelsk hemmelig agent, der har arbejdet på egen hånd i Frankrig under Nazi-okkupationen, slipper atter væk fra det londonske kontorbureaukrati for at afsløre en skurkagtig matadors mellemøstlig intriger med rod i verdenskrig II.
Duel i Sahara (Twinkle, Twinkle, Little Spy, 1976). Engelsk agent følger et blodigt spor fra Sahara over Manhattan, Paris, Dublin og tilbage.

Romaner med baggrund i Hitler-krig og -besættelse:
Natangreb (Bomber, 1970). En antikrigs-roman. Følger planlægningen af et raid mod Ruhr distriktet, men dette angreb rammer ved en fejltagelse en lille by.
Besejret og besat (SS-GB, 1978). Fantasiroman med masser af konkret oplysning. England er okkuperet af Hitler. En politimand fra Scotland Yard indblandes i kapløb om atomhemmeligheder.
Det gådefulde møde XPD (XPD, 1981 = Expedient Demise: aflivning - hurtigst muligt). Jagten på de hemmeligstemplede papirer om et tophemmeligt møde i Belgien 1940 mellem Churchill og Hitler.
Farvel Mickey Mouse (Goodbye, Mickey Mouse, 1982). Grupperoman om amerikanske jagerpiloter, stationeret i England 1943-44: Mørkelagte hverdage, mord og musik ind i mellem de dødsensfarlige togter ind over det besatte kontinent.

De nyeste seks romaner - med en syvende på vej:
Begivenheder og baggrunde i hemmelig agent Bernard Samsons arbejds- og privatliv, hans kones, hans elskerindes, hans børns og også hans fars.
Brahms fjerde mand (Berlin Game, 1983).
Når spillet bliver alvor (Mexico Set, 1984).
Finale i London (London Match, 1985).
Disse tre første er TV-filmet af Granada TV, London, til en serie på 13 x 1 time. Ian Holm spiller Samson. Har været vist i dansk TV.
Winter (Winter, 1987). Helt anderledes end de egentlige agentromaner, en Berliner-families saga fra 1899 til 1945. Vi møder også Samsons fader. Byen Berlin før og nu er en hovedperson i hele serien.
Brændpunkt Berlin (Spy Hook, 1988). Spy Line, 1989. Udkommer på dansk i 1990 med titlen: En mur i Berlin.
Slutspil i Berlin . (Spy Sinker, 1990).

Andre Deighton-bøger:
Men kun hvis jeg ler (Only When I Larf, 1968). Hans eneste forbryder- og svindlerroman, en komisk thriller. Filmet i England 1968 med bl.a. Richard Attenborough.
Jagerpiloter (Fighter, 1977). 91.93 Dokumentarisk krigshistorie om slaget om England 1940 med kontroversielle synspunkter på den militære ledelse.
Blitzkrig (Blitzkrig, 1979). 91.93 Historisk om Hitlers strategiske planer fra 1933 til evakueringen fra Dunkirk i 1940.
Battle of Britain (1980). 91.93 Billedværk.
Declarations of War (1971). Noveller.
Close-up (1972) Spændingsroman i Holywood-regi.
Basic French Cooking (1979). 64.102 En af flere madbøger fra Len Deightons hånd.

PS: Den første meget lærde doktordisputats om engelsk spændingslitteratur, udarbejdet af en dansk forsker, handler om Len Deighton, hans samtidige Le Carré og deres forløber Ian Fleming. Den hedder: Secret Agents in Fiction. Den er skrevet af Lars Ole Sauerberg, Odense Universitet. (London, 1984). 81.3
Et opslagsværk om Len Deightons meget righoldige produktion og enorme persongalleri hedder: The Len Deighton Companion. (London, 1987). Den er samlet af Edward Milward-Oliver. Denne nyttige bog findes også på danske biblioteker. 99.4

Bibliografi

Bibliografi

Deighton, Len:
Lynaktion Ipcress. 1962
Deighton, Len:
Den skindøde u-båd. 1963 Horse under water.
Deighton, Len:
Begravelse i Berlin. 1964 Funeral in Berlin.
Deighton, Len:
Hjerne til en milliard. 1966 Billion-dollar brain.
Deighton, Len:
Det er dyrt at dø i Paris. 1967 An expensive place to die.
Deighton, Len:
Krigsspil. 1974 Spy story.
Deighton, Len:
Spioner har ingen venner. 1975 Yesterday´s spy.
Deighton, Len:
Duel i Sahara. 1976 Twinkle, twinkle, little spy.
Deighton, Len:
Natangreb. 1970 Bomber.
Deighton, Len:
Besejret og besat. 1978 SS-GB.
Deighton, Len:
Det gådefulde møde XPD. 1981 XPD.
Deighton, Len:
Farvel Mickey Mouse. 1982 Goodbye Mickey Mouse.
Deighton, Len:
Brahms fjerde mand. (1) 1983 Berlin game. Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Når spillet bliver alvor. (2) 1984 Mexico set. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Finale i London. (3) 1985 London match. Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Winter. 1987 Winter.
Deighton, Len:
Brændpunkt Berlin. (4) 1988 Spy hook. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
En mur i Berlin. (5) 1990 Spy line. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Slutspil i Berlin. (6) 1990 Spy sinker. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.

Andre Deighton-bøger

Deighton, Len:
Men kun hvis jeg ler. 1968 Only when I larf.
Deighton, Len:
Jagerpiloter. 1977 Fighter.
Deighton, Len:
Blitzkrig. 1979 Historisk.
Deighton, Len:
Battle of Britain. 1980 Billedværk.
Deighton, Len:
Declarations of war. 1971 Noveller.
Deighton, Len:
Close-up. 1972 Spændingsroman.
Deighton, Len:
Basic french cooking. 1979 Madbog.

De nyeste romaner

Deighton, Len:
Mamista. 1991 * Mamista.
Deighton, Len:
Den gyldne by. 1992 * City of gold.
Deighton, Len:
Den lukkede afdeling. 1993 * Violent ward.
Deighton, Len:
Blind tro. (7) 1994 * Faith. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Håb. (8) 1995 * Hope. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.
Deighton, Len:
Kærlighed. (9) 1996 * Charity. Serie: Bøgerne om Bernard Samson.

Om Len Deighton

Milward-Oliver, Edward:
The Len Deighton Companion. 1987 (99.4 Deighton)
Stjernfelt, Frederik:
Spionage: Videreførelsen af kærligheden med andre mål? 2003 Nogle noter om Len Deightons Bernard Samson-dekalogi. ( Den moderne roman). I: K & K. Nr. 95. Årgang 31, nr. 1. 2003. Side 114-119.

Filmatiseringer

Lynaktion Ipcress 2006. Produceret i 1965. Fås på dvd.
Den røde død 2006. Produceret 1995. Fås på dvd.

Links

Lille portrætartikel med links videre til relevante sider.