knud sørensen
Foto: Poul Erik Bilstrup

Knud Sørensen

universitetslektor Johs. Nørregaard Frandsen. 2000.
Top image group
knud sørensen
Foto: Poul Erik Bilstrup
Main image
Sørensen, Knud

Dansk forfatter. Har hovedsageligt skrevet både digte og prosa. Knud Sørensen er dansk litteraturs lyriske landmåler. Han skildrer hverdagsliv, rytmer og menneskeskæbner i det åbne land og har i sit forfatterskab, der tæller mere end tredive værker, gjort landboens tilværelse og erfaringer til et særligt betydningssted. F.eks. kan han begive sig på vej ud i landskabet på Fodtur til det nordlige Mors. Sådan hedder en lille bog, han udgav i 1976 og i titel refererer til en tradition fra Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen …

51939158

Seneste udgivelse: Mere endnu. Gyldendal, 2015. Digte.

Artikel type
voksne

Knud Sørensen

Knud Sørensen (f. 1928) er dansk litteraturs lyriske landmåler. Han skildrer hverdagsliv, rytmer og menneskeskæbner i det åbne land og har i sit forfatterskab, der tæller mere end tredive værker, gjort landboens tilværelse og erfaringer til et særligt betydningssted.

Det må være passende straks at begive sig afsted ud i det danske landskab på Fodtur til det nordlige Mors. Sådan hedder en lille bog, som udkom i 1976 og i titel refererer til en tradition fra Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen. Læseren bliver i det fortællende digt taget med på travetur nordpå fra Nykøbing. Den vandrende panorerer over marker og enge, standser op, blikket hviler på Limfjorden og hæves mod Furs bratte knuder og klinter:

Der var stille og gråt i Hesselbjerg
og solen var gået ned og jeg
havde allerede gået langt
men kunne godt se
at græsset groede og at kornet
groede og jeg havde
langt at gå og nogle køer
tyggede drøv og var jyske og sortbrogede
på en bakke ude til højre
og jeg havde langt at gå
og ved et vindue stod der én
og kiggede ud på landskabet
som bare var et landskab
og på mig som bare var én
der gik forbi ude i landskabet
og det blev mere og mere mørkt
mere og mere uvirkeligt
det hele.

Sådan ligger landet, fysisk og konkret, sådan former Mors´ melankolske landskabslinjer sig i muld og moler. Men den lyriske fodtur til det nordlige Mors er mere end en fysisk rejse. Knud Sørensen skildrer den samhørighed, som består - eller burde bestå - mellem menneske og landskab, men som ofte spoleres, fordi vi gør os selv og hinanden fremmede og hjemløse.

Seneste udgivelse:  Først nu. Gyldendal, 2013. Digte.

Limfjordsegnene

Knud Sørensen er født i Hjørring i 1928, blev student i 1946 og afsluttede uddannelse som landinspektør i 1952. I 1958 slog han sig ned i et landinspektorat i Nykøbing Mors og virkede ved faget frem til 1985.

Således har Knud Sørensen boet på Mors i mere end fyrretyve år. Han har opmålt arealer og afsat skel, men samtidig også arbejdet med kunstneriske favnemål. Forfatterskabet folder sig ud i de fleste genrer: Digte, noveller, romaner, fortællinger, dramatik, biografier, topografi, artikler, essays, radiomontager.

Knud Sørensen har givet mål og mæle til kulturlandskabets historie fra de store landboreformer til i dag. Især har han dog skildret konsekvenserne af den stærke forvandling, landbolivet har undergået de seneste tre-fire årtier. Han har længe kunnet hellige sig skrive- og foredragsarbejde på fuld tid, men landmålervirksomheden har givet ham et indgående kendskab til et landskab og dens mennesker. Hans landboskildringer er da også præget af præcision og detaljerigdom.

Det er øen Mors, egnene omkring den vestlige del af Limfjorden samt det vestlige Vendsyssel, der udgør det centrale landskab hos Knud Sørensen, men samhørigheden mellem sted og menneske, stedsansen eller stedbevidstheden, skildres altid samtidig som et universelt forhold.