blicher
Foto: POLFOTO / Ritzau Scanpix

Steen Steensen Blicher

forfatteren Knud Sørensen, 2001.
Top image group
blicher
Foto: POLFOTO / Ritzau Scanpix
Main image
Blicher, Steen Steensen
Malet af Diedrich Blicher, 1834

Indledning

Det var som lyriker, Blicher først blev anerkendt i offentligheden. Han debuterede med Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel (1814) og her finder man bl.a. det vigtige digt ”Kiær est du Fødeland”, der først og fremmest skildrer gensidighedsforholdet mellem menneske og landskab/natur, at naturen så at sige er personlighedsskabende. Digtet er en slags nøgle til væsentlige dele af forfatterskabet.

 

 

38743295

Blå bog

Født: 11. oktober 1782, Vium præstegård ved Viborg.

Død: 26. marts 1848.

Uddannelse: cand.theol., 1809.

Debut: Digte. Bind 1-2, 1814-17.

Bedst kendte værk: Brudstykker af en landsbydegns dagbog, 1824.

Litteraturpriser: Kongelig understøttelse til rejse til Sverige, 1836. kongelig understøttelse til rejse til Hasestæderne, vestkysten af hertugdømmerne og Nørrejylland indtil Ringkøbing, 1838.

Seneste udgivelse: Hosekræmmeren og Erindringer. Stauer, 2021. Ved Jens Staubrand.

Periode: Romantikken

Genre: Novelle

 

Animation af papirklip til "Præludium" af "Trækfuglene" af Steen Steensen Blicher.

Artikel type
voksne

Baggrund

Steen Steensen Blicher blev født i landsbyen Vium ca. 15 km syd for Viborg den 11.oktober 1782. Faderen var sognepræsten Niels Blicher, som i sin Topographie over Vium Præstekald (1795) har givet en indgående beskrivelse af det bondesamfund og det hedelandskab, sønnen voksede op i, og som prægede ham livet igennem.

I 1796 flyttede familien til Østjylland, hvor Niels Blicher blev præst i Randlev og Bjerager sogne nær Odder, men Steen blev kort efter sendt til den lærde skole i Randers. I 1799 blev han student og begyndte at studere teologi.

Studierne blev ret langvarige, idet han nogle år afbrød dem for at oversætte Ossians digte (angiveligt gammel gælisk digtning oversat til engelsk af skotten Macpherson) til dansk. Antagelig var det oversættelsesarbejdet, der udviklede hans interesse for sproget og overbeviste ham om, at det var digter, han ville være.

Han tog sin embedseksamen efteråret 1809, men søgte ikke præstekald. Han blev adjunkt ved den lærde skole i Randers. I foråret 1810 giftede han sig med den 17-årige Ernestine Juliane enke efter Blichers farbror Peder Daniel Blicher, der havde været sognepræst i Spentrup nord for Randers. Fra 1811-19 var Blicher præstegårdsforpagter hos faderen i Randlev, og udførte her landøkonomiske forsøg og offentliggjorde forsøgsresultater i landøkonomiske tidsskrifter, og i Randlevtiden påbegyndte han også sit selvstændige forfatterskab.

Fra 1819-26 var han sognepræst i Thorning, nabosognet til hans fødesogn Vium, og fra 1826-47 sognepræst i Spentrup og Gassum sogne nord for Randers.

Lyrikeren Blicher

Det var som lyriker, Blicher først blev anerkendt i offentligheden. Han debuterede med Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel (1814) og her finder man bl.a. det vigtige digt Kiær est du Fødeland, der først og fremmest skildrer gensidighedsforholdet mellem menneske og landskab/natur, at naturen så at sige er personlighedsskabende. Digtet er en slags nøgle til væsentlige dele af forfatterskabet.

Anden del udkom i 1817, Jyllandsrejse i sex Døgn er titlen og bogen beskriver en bevægelse fra øst til vest i Danmark og udtrykker - også - en længsel efter fødeegnen Vium.

I 1822 opgav Blicher på en måde at være digter efter tidens definition, som sagde, at en digter var en, der skrev lyrik eller drama. (Novellen f.eks. var ikke anerkendt genre på det tidspunkt). Han skrev et digt Farvel til min første Kjæreste, og her mener han ikke en pige, men poesien, som han i digtet forudser, at han først skal genforenes med efter døden.

I de følgende 15 år skrev han nok vers nu og da, men først i 1837, da han blev ramt af en alvorlig sygdom, som ansås for dødelig, vendte han virkelig tilbage til lyrikken med sit lyriske hovedværk Trækfuglene, der begynder med digtet Præludium hvis første linie lyder: Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk! .