vrede

Alex Schulman

Indledning

Med sin egen families historie som brønd har Alex Schulman skrevet fire bøger med en dirrende barndom i centrum.

Gro Dahle

Indledning

En bror bliver til en blæksprutte, der misbruger sin søster seksuelt. En stofafhængig mor bliver til en fisk, som barnet skal beskytte og drage omsorg for.

Molly Balsby

Indledning

Ponyen i Molly Balsbys debut ”Ponyprivilegiet” er et unyttigt dyr, der mere er cute end brugbart. Privilegiet er at udnytte det til sin fordel.

Mette Eike Neerlin

Indledning

Mette Eike Neerlins børne- og ungdomsbøger er fantastisk socialrealisme, der gransker komplekse følelser og svære familiesituationer.