christian jungersen
Foto: Jan Grarup / NOOR

Christian Jungersen

cand.mag. Katrine Lehmann Sivertsen 2013 og oktober 2021.
Top image group
christian jungersen
Foto: Jan Grarup / NOOR

Et labyrintisk psykodrama, en neurofilosofisk kærlighedshistorie og en samtidsroman om at genopfinde sig selv midt i livet. Det er nogle af de betegnelser, der er blevet hæftet på Christian Jungersens romaner. Forfatterskabet er kendetegnet ved psykologiske fortællinger, der kommer tæt på figurernes tankeunivers, men samtidig blotlægger personernes selvbedrag og de ubevidste mekanismer, som bliver styrende for deres valg. Jungersen kombinerer ligeledes en genkendelig samtidsvirkelighed med spørgsmål af filosofisk karakter. Nogle af de centrale temaer er menneskets sammensatte identitet og virkelighedsopfattelse, selvbedrag, erindring, ondskabens psykologi og menneskets frie vilje.

 

61418636

Blå bog

Født: 10. juli 1962 i København.

Uddannelse: Cand.comm. fra Roskilde Universitets Center (RUC), 1988.

Debut: Krat. Centrum, 1999.

Litteraturpriser: Bogforums Debutantpris, 1999. Statens Kunstfonds 3-årige stipendium, 2000. Boghandlernes De Gyldne Laurbær, 2005. P2-romanprisen, 2005. Læsernes Bogpris, 2013.

Seneste udgivelse: Du kan alt. Gyldendal, 2021. (Bind 1+2).

 

 

 

Videoklip

Christian Jungersen fortæller kort om sin roman ”Du kan alt”. September 2021.

Artikel type
voksne

Baggrund

"Hvis han havde mødt nogen, han kendte, ville han have kunnet stoppe og tale med dem. Roligt og fattet. Han mærkede sorg og raseri - men i lige så høj grad en helt modsat glæde ved den milde efterårsaften. Han tænkte: Som altid i mit liv vil de virkelige følelser først dukke op lang tid efter, at årsagen til dem er væk”.
"Krat”, s. 69.

Christian Jungersen blev født i 1962 i København og voksede op i den nordsjællandske by Humlebæk. Hans far var jurist, og hans mor underviste i græsk og latin i gymnasiet. Efter barne- og ungdomsårene startede Christian Jungersen på retorik ved Københavns Universitet. To år efter skiftede han til studier på Roskilde Universitets Center (RUC), hvorfra han i 1998 blev cand.comm. med fagene kommunikation og samfundsfag. De følgende år gik med private skriverier og deltidsarbejde. Han var bl.a. lærer i filmvidenskab ved Folkeuniversitetet, reklametekstforfatter og manuskriptkonsulent. Erfaringerne fra arbejdet på forskellige arbejdspladser har Jungersen brugt i beskrivelsen af kontormiljøet i  ”Undtagelsen”. Jungersen skrev i disse år først og fremmest filmmanuskripter, men ingen af dem blev antaget. ”Jeg skrev to om året i tre år, og ingen af dem blev antaget. Det mister man altså modet af. Det tvang mig nærmest over i skønlitteraturen. Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne springe direkte over til mit afsluttende livsværk, hvor jeg opsummerede hele mit liv, og satte mig ind i rollen som 82-årig. Nu ville jeg skrive hovedstolen.” (Carsten Andersen: Ondskabens orm gnaver. Politiken, 2004-11-06). Det projekt resulterede i 1999 i debutromanen “Krat”.

Før det egentlige skrivearbejde bruger Jungersen tid på et grundigt researcharbejde, hvilket er en af grundene til, at der skulle gå otte år fra udgivelsen af bestsellerromanen ”Undtagelsen” i 2004 til hans næste bog, ”Du forsvinder”: ”Om vi har en fri vilje, er jo et temmelig omfattende spørgsmål, som ikke alene involverer filosofihistorie, men også hele det neurologiske område, plus lidt genetik og evolutionsbiologi oveni - og det har taget lang tid at sætte sig bare nogenlunde ind i.” (Rasmus Bo Sørensen: Vi er i biologiens vold. Information, 2012-03-16). Selve det at skrive bøgerne beskriver han derimod som en tilværelse, der er koncentreret om den indre verden: ”Der kan godt være noget munkeagtigt over det. Man fokuserer på en indre verden… en daglig meditation. Men når det så er slut, er det bare om at komme ud og møde mennesker og feste og rejse og opleve… så man ikke går i frø som menneske.” (Kjeld Hybel: Det hele er for fanden bare molekyler! Politiken, 2012-03-18).   

Christian Jungersen har siden 2012 boet på Malta. Da han flyttede til østaten, var han pludselig omgivet af mennesker, der var rejst til øen for at starte forfra med deres liv, hvilket blev en inspirationskilde til romanen ”Du kan alt”: ”Livet kan rumme så meget, og det er ekstremt livsbekræftende – især for folk, der er fanget i deres liv eller virkelig er på røven. Det er muligt at flygte til et andet land og starte på en frisk. Det er opmuntrende.” (Anne-Sophie Uldall Petersen: Christian Jungersen: ”Jeg bliver ét med det jeg skriver”. Gyldendal.dk, 2021).

Krat

”Virkeligheden forsvinder for alle, der forsøger at finde den sammen med Eduard. Og pludselig falder det Poul Martin ind, at det ikke så meget er løgnene, der har forsynet Eduard med hans unaturlige dragningskraft (…) Det er opløsningen af alle bånd til nogen form for virkelighed”.
”Krat”, s. 409.

Debutromanen ”Krat” fra 1999 tematiserer erindringens karakter, venskabet mellem to mænd og deres forskellige virkelighedsopfattelser. Det er samtidig en udviklingshistorie, der skildrer en mands tilværelse fra ungdomsårene til livets afslutning.

Romanen handler om manden Poul Martins forsøg på at erkende fortidens hændelser og finde frem til det, der kan binde episoderne sammen. Efter en hjerteoperation beslutter den nu 82-årige mand sig for at opspore ungdomsvennen Eduard. I løbet af fortællingen rejser hovedpersonen ind og ud af fortiden for at finde sandheden om det venskab, der blev afgørende for hans liv. Det viser sig hurtigt, at der findes mange skæbnesvangre begivenheder gemt i de to mænds fælles fortid.

22484869

Romanen har et slægtskab med H.C. Andersens ”Skyggen”. De to hovedfigurer i bogen er afhængige af hinanden som manden og skyggen, men ligesom i eventyret kæmper de også mod hinanden. De to mænds livsbaner er også langt mere rodede, uigennemskuelige og mangetydige, end hovedpersonen først vil indrømme.

”Krat” er en murstensroman på 431 sider med en detaljeret udformning af plottet og en nuanceret figurtegning. Romanfigurernes sammensatte erfaringer beskrives på en virkelighedsnær facon, som fastholder det tvetydige: ”Normalt giver den lange romans struktur forfatteren mulighed for at skrive kort om mange ting – i stedet for langt om få ting. Jeg prøver modsat at holde de samme personer fast i struben og blive ved med at vende og dreje dem. Finde nye nuancer, som fuldstændigt vælter billedet af dem.” (Rolf Sindø: Der er så meget uudforsket land. Ildfisken #23, 2000).

Titlen ”Krat” henviser til det sammensatte buskads af minder og sammenfiltrede livserindringer. Spørgsmålet bliver, om gamle minder har det med at filtre sig uadskilleligt ind i fejlerindringer og fantasiforestillinger.

Oplevelsen af det sammenfiltrede krat – og tvivlen om, hvad der er løgn, og hvad der er sandhed – hænger også sammen med hovedpersonens forsøg på at finde frem til et samlet billede på baggrund af en oprulning af revl og krat fra et langt liv. Ambitionen om at samle et hele er også til stede på romanens niveau, da bogens kapitler bærer alfabetets bogstaver i fortløbende rækkefølge.