Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf
Foto: The Granger Collection/Ritzau Scanpix

Selma Lagerlöf

Henrik Wivel. 1991.
Top image group
Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf
Foto: The Granger Collection/Ritzau Scanpix
Main image
Lagerlöf, Selma
Foto: Pressens Billedbureau

Indledning

Svensk forfatter. Har hovedsageligt skrevet romaner. Selma Lagerlöf (1858-1940) er en af de få i litteraturens historie, der bliver verdensberømt i sin egen levetid. På mindre end tyve år stiger hun til berømmelsens tinde og krones med Nobelprisen i 1909. Inspirationen til Selma Lagerlöfs digtning strømmer fra hendes første kreds: Värmlands natur og folk, slægtens historie og den nære familie samlet om det elskede Mårbacka, som tidligt i hendes liv glider familien af hænde.

 

 

47267773

Blå bog

Født: 20. november 1858, Mårbacka i Värmland.

Død:  16. marts 1940, Mårbacka i Värmland.

Uddannelse: folkeskolelærer.  

Debut: Gösta Berling Saga, 1891.

Bedst kendte værk: Nils Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige, 1906-07.

Litteraturpriser: Nobelprisen, 1909.

Seneste udgivelse: Antikrists mirakler. Gyldendal, 2019. (Antikrists mirakler, 1897). Oversat af Anne Marie Bjerg. Roman.

 

 

 

 

 Selma Lagerlöf læser op af sin roman Charlotte Löwensköld

Artikel type
voksne

Verdensberømt magiker

Den svenske forfatter Selma Lagerlöf (1858-1940) er en af de få i litteraturens historie, der bliver verdensberømt i sin egen levetid. På mindre end tyve år stiger hun til berømmelsens tinde og krones med Nobelprisen i 1909. Samme år erhverver hun sit barndomshjem, Mårbacka, i Värmland og nedsætter sig som digterdronning. Selma Lagerlöf er stadig, trods skiftende litterære konjunkturer, en af verdens mest læste forfattere, og de seneste ti-års gennembrud for de magiske fortællere fra Latinamerika, har skabt fornyet interesse for deres åndsfælle i Norden og hendes levende og rige fortællekunst.

Inspirationen til Selma Lagerlöfs digtning strømmer fra hendes første kreds: Värmlands natur og folk, slægtens historie og den nære familie samlet om det elskede Mårbacka, som tidligt i hendes liv glider familien af hænde. Hun skriver på erindringen om og længslerne knyttet til barndommens tabte land, men også på den vilje, der betød hendes nødvendige frigørelse som kvinde og kunstner. Da hun køber Mårbacka tilbage og som kvinde sætter sig ind som familiens overhoved, er det en personlig triumf, som imidlertid afspejler en større i epoken, hvor kvinderne, parallelt med Selma Lagerlöfs succes, fik mere magt og erobrede verden kulturelt og politisk.

For Selma Lagerlöf skete denne erobring gennem sproget. "Digtningen er min eneste passion", skrev hun, og til den viede hun sin kærlighed. Med stålsat vilje skrev hun sig ud i verden og ind i menneskers hjerter. Den lykke det var og den pris, hun betalte, vidner hendes forfatterskab om med sit på én gang sanselige nærvær, sin moralske dybde og sin smertefulde kredsen om det enkelte menneskes skyld, personlige offer og død.

 

Gennembrud og forløsning

Mens Selma Lagerlöf var lærer i Landscrona, skrev hun den bog, der skulle blive hendes sensationelle debut: Gösta Berling Saga (1891). Den store kalajdoskopiske roman hører stadig til blandt hendes mest populære bøger med sit barokke, vilde og sværmeriske sprog, der føder en af verdenslitteraturens største forførere, kavaleren Gösta Berling og beskriver hans hæsblæsende forhold til kvinderne i hans liv. Med et væld af tragiske og muntre episoder, åbner Selma Lagerlöf i Gösta Berlingssaga for guldalderens Värmland på randen af fallit, religiøs og moralsk opløsning.

Romanen har sin styrke i beskrivelsen af Gösta Berling og flokken af fallerede kavalerer på herregården Ekeby, hvor de lever under den magtfulde Majorindes nåde - og i karakteristikken af Gösta Berlings mærkeligt frigjorte og retningsløse lidenskab, der fejer gennem romanen som en altfortærende ild. Et billede på kærlighedens og inspirationens troløse væsen. Gösta Berlings saga er en genial og fuldkommen tøjlesløs roman, der øjeblikkelig gav Selma Lagerlöf det gennembrud, som betød, at hun helt kunne hellige sig sit forfatterskab.

I de følgende år blomstrer forfatterskabet med en hidtil uset rigdom og alsidighed. Hendes digtning tager udgangspunkt i virkelighedens verden og historiens hændelser, men forvandler dem til eviggyldige myter om lidenskabens og kærlighedens veje, menneskets afgørende valg og det nødvendige offer, den enkelte må bringe, for at verden skal forandre sig til det bedre.

Tidens idédebat mellem kristendom og socialisme diskuteres i den store siciliansk kolorerede roman Antikristens mirakler (1897); men fremhæves bør især det mægtige epos Jerusalem I-II (1901-02), der i malmfuld prosa beskriver en flok dalarbønders smertefulde opbrud fra hjemlandet og katastrofale udvandring til den hellige stad. Anskuet gennem splittelse af den stoute Ingmars-slægt, der ikke kan finde balancen mellem naturgiven hjemfæstethed og religiøsitet, og så en ny tids ekstatiske religiøse vækkelse. Slægtens indre nødvendighed brydes med et ydre kald.

Dette skisma mellem den skrøbelige kærlighed og troskaben til natur og medmenneske, og så den ideale fordring og hensynsløse frigørelse, får sine mest fascinerende fortolkninger i den romantiske kunstnerform. En Herregårdshistorie (1899) og den historiske krimi fra reformationen Hr. Arnes penge (1903), der begge hører til forfatterskabets små mesterstykker. Ingen andre steder har Selma Lagerlöf så forunderligt og radikalt forløst kærligheden som en troskab og hengivenhed mod kunsten og det kvindelige livsprincip. I et musisk og filmisk sprog båret at højst originale symboler, og i en fortættet og dramatisk handling, får hun rejst bæredygtige visioner af kærlighedslivet. Begge romaner handler om menneskets evne til at lytte til sin samvittighed og naturens suveræne ytringer på tværs af de egoistiske krav om eros og magt. En tankegang, der får sin parallel i Selma Lagerlöfs perlerække af små fortællinger, der offentliggøres i novelle- og essayssamlingerne Usynlige lænker (1894), Kristuslegender (1904) og En saga om en saga og andre sagaer (1908). Særlig Kristuslegender har opnået verdensry ved sin frie og poetisk beåndede brug af evangeliernes centrale forestilling om nådens tilsynekomst, som den udtrykkes i eksempelvis fortællingerne Betlehems barn, Veronicas svededug og Flammen.

En særstatus i forfatterskabets gennembrudsår har naturligvis også børnebogen, der mere end nogen anden er blevet identisk med Selma Lagerlöf: Nils Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige , som hun skrev på opfordring af den svenske folkeskole i 1906-07. Ligeledes en opbyggelig historie om nådens og naturens tilsynekomst i menneskebarnet, der lærer at tale "naturens sprog" og finde sine rette proportioner i forhold til en lille nisse. Som sådan kan han tage plads i Morten Gases bløde dun og flyve med på dannelsesrejsen i den svenske geografi. Bogens rigdom af oplevelser har sat den kvalitative norm for, hvordan børnebøger skal skrives.

Kriseår og gennembrud

"Jeg står nu ligesom ved et vendepunkt i livet". Sådan karakteriserede Selma Lagerlöf sin egen situation i 1910 ved porten til et produktivt, men også voldsomt krisefyldt ti-år af sit liv og forfatterskab. Et ti-år, hvor hun igen tog Mårbacka i besiddelse og fik åbnet for tildækkede og glemte erindringsspor.

I de to romaner, Liljecronas hjem (1911) og Kejseren af Portugalien (1914) fortæller Selma Lagerlöf to kvindelige frigørelseshistorier fra henholdsvis det moderlige og det faderlige. Stærkt personligt prægede fortællinger, men forvandlet til kunstnerisk gyldige myter om kvindelig frigørelse, modning og vækst. I Kejseren af Portugalien på gribende vis. Romanen er en enestående psykologisk og sjælelig studie af de stærke bånd, der findes mellem far og datter og af de ubærlige omkostninger for begge parter, der er resultatet af den nødvendige adskillelse. Man må til verdenslitteraturens ypperste forfattere: Sofokles, Shakespeare og Dostojevskij for at finde fortællinger, der har dens lige i bevægende dybde i fortolkningen af forholdet mellem frigørelse, skyld og soning. Romanen er på en gang religiøs i sin passion og kunstnerisk i sit sigte ved betoningen af fantasiens frelsende egenskaber i menneskelige krisesituationer.

Romanerne Køresvenden (1912) og Bandlyst (1918) omkranser 1. verdenskrig og er begge båret af stærke moralske bud om medmenneskelighed, i Køresvenden ved de berømte slutord: "Herre, lad min sjæl komme til modenhed inden den skal høstes", og i Bandlyst ved omformningen af Bibelens femte bud:"Du må ikke slå ihjel" til "Du skal elske din næste". Men romanerne er lige så makabre, som de er moralske. Med en egenart et fascination kredser Selma Lagerlöf om døden og den forsagende kærlighed i de to værker, hvorved hun synes at underminere sit eget budskab om næstekærlighed med en længsel, der rækker helt ud af livet og ind i en sjæleverden, hvor kun de døde lever. Begge romaner er inspireret af antroposofiens lære om de åndelige stadier og Platons idé om en trinvise forædling af eros. Læst i den sammenhæng er de interessante, ligesom Køresvendens drømmende sprog og sære sjælelige billeddannelser er gennemført med artistisk finesse.

Sideløbende med de store romaner skriver Selma Lagerlöf Stemninger fra Krigsårene og en række af sine klassiske små fortællinger, selvbiografiske og kønspolitiske essays om Skiftingen, To spådomme og Hjem og stat i samlingerne Trold og mennesker I-II (1915, 1992), der varsler forfatterskabets modne år.

Digterdronningen

Med ombygningen af det idylliske Mårbacka til en majestætisk ny-klassicistisk bygning i begyndelsen af 1920´erne bekræftede Selma Lagerlöf sin status som Sveriges digterdronning. Men det imposante arkitektoniske eftermæle fik sit suveræne sidestykke i hendes digtning, hvor en positiv vitalitet strømmede ind og løftede hendes sidste værker op i en sfære rig på livserfaringer og menneskekundskab. To overbevisende værkrækker betegner forfatterskabets momumentale afslutning: roman-trilogien Löwenskölds ring (1925), Charlotte Löwensköld (1925) og Anna Svärd (1928) (Historien om familien Löwensköld, 1-2), og erindringstrilogien Mårbacka (1922), Et barns erindringer (1930) og Dagbog (1932).

Roman-trilogien er et overdådigt slægtspanorama, der tager sin begyndelse i det gustavianske Sverige, hvor en herremand forsynder sig mod kærligheden, der i sin vrangvredne form driver sit forbandede spil ned gennem slægten for til slut at tage bolig i det perverterede og fanatisk forsagende par Karl-Artur Ekenstedt og Thea Sundler. To bemærkelsesværdige skikkelser, der rummer Selma Lagerlöfs negative sandhed om sig selv. Men i selve romanværket holdt i skak af de to stærke kvindeskikkelser, Charlotte Löwensköld og Anna Svärd, som får magt på baggrund af romanernes myldrende persongalleri. To ideale kvinder, selvstændige, sanselige og handlekraftige, der som slutscene i forfatterskabet, kun får konkurrence fra én anden kvinde, som udkrystalliseres af erindringerne: Selma Lagerlöf selv.

De tre erindringsbind - hvoraf Dagbog er mageløs memoirelitteratur - er skrevet som Selma Lagerlöfs egen skabelsesmyte og kunstneriske testamente. De er blevet til med hele afstandens indsigt i liv og værk og rummer som sådan nøglen til hele det øvrige forfatterskab, hvad Selma Lagerlöf da også understreger ved litterært og underfundigt at arrangere det øvrige forfatterskabs nøglescener som sine egne. En række af hendes digtnings svævende og afgørende øjeblikke rodfæstes i erindringernes personlige rum. Foruden at være rige slægt- og kulturhistoriske tilbageblik med den värmlandske mystik inde på livet, er erindringerne også personlige vidnesbyrd om den nødvendige forvandling af kærligheden og det erotiske, der for Selma Lagerlöf skulle til for at forløse de digteriske evner. Som det sidste i sit forfatterskab lader hun sig selv og sit selv komme til syne under eget navn. Således er det smukt og karakteristisk, at Selma Lagerlöf skulle helt frem til sit femoghalvfjersindstyvene år og tilblivelsen af Dagbog, før hun turde være så ubeskeden at bruge jeg-formen og kalde sin digtnings heltinde ved sit eget navn: Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf.

Bibliografi

Bibliografi

Lagerlöf, Selma:
Gösta Berlings Saga. 1891.
Lagerlöf, Selma:
Antikristens mirakler. 1897.
Lagerlöf, Selma:
Jerusalem I-II. 1901-02.
Lagerlöf, Selma:
En Herregårdshistorie. 1899.
Lagerlöf, Selma:
Hr. Arnes penge. 1903.
Lagerlöf, Selma:
Usynlige lænker. 1894.
Lagerlöf, Selma:
Kristuslegender. 1904.
Lagerlöf, Selma:
En saga om en saga og andre sagaer. 1908.
Lagerlöf, Selma:
Nils Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige. 1906-07.
Lagerlöf, Selma:
Liljecronas hjem. 1911.
Lagerlöf, Selma:
Kejseren af Portugalen. 1914.
Lagerlöf, Selma:
Køresvenden. 1912.
Lagerlöf, Selma:
Bandlyst. 1918.
Lagerlöf, Selma:
Stemninger fra Krigsårene.
Lagerlöf, Selma:
Trold og mennesker I-II. 1915.
Lagerlöf, Selma:
Löwenskölds ring og Charlotte Löwensköld. 1925. Historien om familien Löwensköld. (1).
Lagerlöf, Selma:
Anna Svärd. 1928. Historien om familien Löwensköld. (2).
Lagerlöf, Selma:
Mårbacka. 1922 Erindringstrilogi.
Lagerlöf, Selma:
Et barns erindringer. 1930.
Lagerlöf, Selma:
Dagbog. 1932.
Lagerlöf, Selma:
Dronninger i Kongshelle og andre fortællinger. 1899.
Lagerlöf, Selma:
Et eventyr : beretningen om Zachis Topelius. 1920 Biografi.
Lagerlöf, Selma:
Høst. Fortællinger og taler. 1933.
Lagerlöf, Selma:
Från skilda tider. Efterlämnade skrifter, 1-2. 1943-45.
Lagerlöf, Selma:
Eventyr og fortællinger. 1991.
Lagerlöf, Selma:
Legenden om juleroserne. 1996 Legenden om julrosorna.
Lagerlöf, Selma:
Rødhalsen og andre fortællinger : Selma Lagerlöfs Kristuslegender. Unitas, 2011.
Lagerlöf, Selma:
Kristuslegender. Unitas, 2011.
Lagerlöf, Selma:
Køresvenden : en fortælling. Gyldendal, 2011.
Lagerlöf, Selma:
Niels Holgersens forunderlige rejse. Vandkunsten, 2014. (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 1906-1907). Oversat af: Tore Leifer.
Lagerlöf, Selma:
Dunungen og Tøsen fra Stormyrhuset. Gyldendal, 2015. Oversat af Anne Marie Bjerg. Fortællinger.
Antikrists mirakler. Gyldendal, 2019. (Antikrists mirakler, 1897). Oversat af Anne Marie Bjerg. Roman.

Om Selma Lagerlöf

Berendsohn, Walter A.:
Selma Lagerlöf. 1928.
Wägner, Elin:
Selma Lagerlöf. En biografi, bd. 1-2. 1943-45.
Ingerslev, Frederik:
Selma Lagerlöf. 1949. Et personligheds- og typebillede.
Ulvenstam, Lars:
Den åldrade Selma Lagerlöf. 1955. En studie i hennes Löwensköldscykel.
Ahlström, Gunnar:
Den underbara resan. En bok om Selma Lagerlöf och Nils Holgersson. 1958.
Lagerroth, Erland:
Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. 1958.
Lagerroth, Ulla-Britta:
Körkarlen och Bandlyst. 1963 Motiv og idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-tals diktning.
Weidel, Gunnel:
Helgon och gengångara. 1964. Gestallten av ärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning.
Afzelius, Niels:
Selma Lagerlöf - den förargelsesväckande. 1975.
Holm, Birgitta:
Selma Lagerlöf och ursprungets roman. 1984.
Stolpe, Sven:
Selma Lagerlöf. 1984 Ur vor litteraturhistoria.
Edström, Vivi:
Selma Lagerlöfs litterära profil. 1986.
Wivel, Henrik:
Snedronningen. 1988. En bog om Selma Lagerlöfs kærlighed.
Edström, Vivi:
Selma Lagerlöf. 1991.
Wivel, Henrik:
Selma Lagerlöf og biografien. 1991. Tillæg til Snedronningen. En bog om Selma Lagerlöfs kærlighed.
Enquist, Per Olov:
Billedmagerne : skuespil. 1998.
Thorup Thomsen, Bjarne:
Nils Holgersson og grænselandet. 2000. I: Kritik, nr. 146, 2000.
Ulvros, Eva Helen:
Sophie Elkan : hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf. 2001.
Edström, Vivi:
Selma Lagerlöf – livets vågspel. 2002. (99.4).
Drejer, Nanna:
Paradisfuglen. Selma Lagerlöf - nordisk forfatter med liv og sjæl. 2007 (99.4).

Selma Lagerlöfs stemme

Selma Lagerlöf. Sveriges Radio. 1 plade, mono. RELP 5009. - Selma Lagerlöf taler og læser egne værker.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning i bibliotek.dk

Links

Link

Bonniers svenske hjemmeside præsenterer en biografi, bogbeskrivelse og en lille bibliografi om Lagerlöf.
Ganske omfattende artikel om forfatteren og Gösta Berlings saga fra Litteratursiden.dk
Stor artikel om forfatteren.