portræt af Harald Voetmann
Foto: Sara Galbiati

Harald Voetmann

journalist Anders Olling, 2011, 2015 og 2018. Opdateret af cand.mag., ph.d. Mette Thobo-Carlsen, oktober 2023. Blå bog opdateret marts 2024.
Top image group
portræt af Harald Voetmann
Foto: Sara Galbiati

Harald Voetmanns forfatterskab er befolket af grotesk kropslighed og mærkelige eksistenser og er en undersøgelse af det rationelle og det dyriske, det sårbare og det grusomme.

En grundpræmis i forfatterskabet er, at ingen mennesker er herre i eget hus. Alle snylter følelsesmæssigt på alt og alle. Voetmanns fortællinger handler om, hvordan parasitære ideologier overtager menneskenes kroppe og sind. Det være sig ideologier eller magtsystemer af religiøs, politisk eller videnskabelig art, som forfører og driver rovdrift på menneske, dyr og natur.

 

137418304

Blå bog

Født: 1978, opvokset i Birkerød.

Uddannelse: Forfatterskolen 1997-99, grundforløb i Latin på Københavns Universitet 2003-06.

Debut: Kapricer. L&R/Arena, 2000. Kortprosa.

Litteraturpriser: Otto Gelsted-prisen, 2014. Kritikerprisen, 2014. Schade-prisen, 2018. Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris, 2021. Søren Gyldendal skønlitteraturprisen, 2023. Frit Flet-prisen, 2023.

Seneste udgivelse: Sotades' kiste : Syv selvportrætter. Gyldendal, 2023. 

Inspiration: Sotates fra Maroneya, antik græsk digter og filosof, som blev henrettet ved drukning, fordi han i sine vers gjorde nar af kongen, der havde giftet sig med sin søster.

Reformation og renæssance

 

Videoklip

Interview med Harald Voetmann ved Lousiana channel, 2020 (dansk). 

Artikel type
voksne

Baggrund

“Ligesom slavernes arbejde i trædemøllerne var formålet med mit arbejde at give liv og bevægelse til det døde; død ånd for mig, død materie for dem.”
“Vågen”, s. 21.

Harald Voetmann har taget springet fra outsider med skrivekløe til kunstnerisk anerkendt forfatter. Han debuterede i 2000 efter endt forfatterskoleuddannelse med kortprosasamlingen ”Kapricer”. Han har siden lagt afstand til debuten og betegnet arbejdet med den som ”lidt rundtosset, jeg tror, jeg sparkede i blinde” i et interview på hjemmesiden www.ordtilallesider.dk i 2010. Siden udkom ”Autoharuspeksi” i 2002, og endelig kom det kunstneriske gennembrud med den anmelderroste novellesamling ”Teutoburger” i 2005.

I 2010 udgav Voetmann sin første roman, den historiske roman ”Vågen” om den romerske naturhistoriker Plinius den Ældre. Endnu engang var anmelderne begejstrede, og romanen er blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris og nomineret til Montanas litteraturpris.

Harald Voetmann har sideløbende med sin forfattergerning taget grunduddannelsen i latin på Københavns Universitet. Interessen for den antikke verdens fremmedartede tankesæt er en inspiration for Voetmann i hans virke, hvor han spiller på sammenstødet mellem nutiden og antikkens måde at anskue verden. Han har siden uddannelsen oversat et par antikke værker fra latin til dansk: Petronius' satiriske værk ”Satyricon” og et lille udvalg fra 7. og 8. bog af Plinius den Ældres naturhistorie, som også har tjent som oplæg til Voetmanns første roman ”Vågen”.

Aktuelt værk: Catul

”Catul har store armbevægelser og løse håndled. Han elsker diminutiver: lille dit og lille dat. Den lille kyssemund, det lille grædeøje. Ligesom H.C. Andersen elsker han at erklære alt det yndige og dejlige for værende yndigt og dejligt. Men når det bliver mørkt hos Catul, bliver det til gengæld virkelig mørkt.”
”Catul”, forord, s. 1.

”Catul” er en samling digte af den romerske digter Catul eller Gajus Valerius Catullus, som man mener levede fra 84-54 f.v.t. Digtene er oversat af Harald Voetmann og udgivet i 2023. Det er første gang, at Catuls samlede værk udgives på dansk. Voetmann har desuden skrevet forordet.

Voetmann inddeler forordet i små afsnit med overskrifterne Digteren, Forelskelsen, Rejsen, Dødsfaldet, Svinere og forbandelser, Metrum og Overlevering. Forelskelsen, som refererer til Catuls forelskelse i en kvinde, han kalder for Lesbia, har i høj grad præget hans digte.

136098446

Catul er mest kendt for disse had- og kærlighedsdigte om Lesbia, men de er faktisk kun en mindre del af hans samlede forfatterskab. Voetmann fremhæver tabet som et centralt tema i Catuls samlede værk: ”den tabte elskede, den tabte bror, længslen efter de forsvundne venner, en død spurv…” Tab, længsel, afskæring, savn og forvandling gennem tabet gennemstrømmer således Catuls digte.

Mange af Catuls digte centrerer sig også om døden: ”Sole synker, og snart er de tilbage/ men vort lys er kun kort, og når de slukkes/ får vi én evig nat, nat kun til søvnen”.

Der optræder elleve forskellige versemål hos Catul, som Voetmann har forsøgt at oversætte til dansk. Da de antikke metre imidlertid har været svære at oversætte, har Voetmann bl.a. valgt at indføre ekstra linjebrud for at gøre det nemmere at fange rytmen.

Catuls digte var en stor inspiration for den senere romerske poesi, f.eks. for digtere som Vergil og Horats, indtil digtene næsten forsvandt i glemslen. Et udvalg af Catuls digte blev oversat til dansk af Axel Juel i 1937 og af Otto Gelsted, hvis ufærdige oversættelse blev udgivet posthumt i 1997.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Catul"