dansk modernisme

Bodil Bech

Den danske forfatter og oversætter Bodil Adele Vilhelmine Bech er en vigtig skikkelse i dansk lyrisk modernisme.

Thorkild Bjørnvig

Digteren Thorkild Bjørnvig var en af kræfterne bag tidsskriftet Heretica, der i efterkrigstiden blev et fyrtårn i dansk modernisme.

Asger Schnack

Asger Schnack er forfatter og forlægger. Han har båret stort set alle hatte, der findes i det danske litterære miljø, og har båret dem med iver og engagement.

Jess Ørnsbo

Indledning

Den nu aldrende Jess Ørnsbo har gennem årene skabt sig et image som en både tvær og forsmået modernist. Han er med egne ord verdensmester i depression, og det var i mange år rettere reglen end undtagelsen, at hans skuespil blev forkastet af teatrene.

Jens August Schade

Indledning

Jens August Schade var den lyse digter i dansk poesi. Fra sin debut i 1920’erne til sin død i 1970’erne var han i både liv og værk en livsbekræfter, som jog spleen på flugt med kvinder, værtshuse og et utrætteligt arbejde med det poetiske sprog.

Perioder

Her kan du som underviser, elev eller bibliotekar få et overblik over dansk litteraturhistorie og et greb om de vigtigste genrer.

Ivan Malinowski

Indledning

Ivan Malinowski var en politisk engageret digter, der dannede fortrop for modernismens gennembrud i Danmark i 1960'erne. Digtsamlingen ”Galgenfrist” introducerede en ekspressionistisk poesi skrevet i et splittet billedsprog.

Klaus Høeck

Klaus Høeck er en mastodont i dansk lyrik. Bogstaveligt talt. Forfatterskabet tæller over 30 udgivelser, der alle i en eller anden forstand er voluminøse digtkataloger.

Peter Seeberg

Peter Seeberg var en af den danske modernismes mest præcise, absurde og eksistentielt undrende stemmer.

Klaus Rifbjerg

Dansk forfatter. Har skrevet meget produktivt inden for alle former: lyrik, prosa, journalistik, kritik, essays samt manuskripter til film, tv, revy, teater og radio. Barndomserindringer og en trang til satiriske udfald gennemsyrer hele forfatterskabet.