drama

Christian Lollike

Indledning

Christian Lollike er kendt for sin kontroversielle måde at behandle aktuelle og ofte tabubelagte emner på.

Henrik Ibsen

Han begejstrede og forargede sin samtid. Han begejstrer sin eftertid.

Line Knutzon

Line Knutzon er blevet betegnet som en af de mest centrale og originale danske dramatikere i de seneste 15 år, og populær blandt publikum er hun ligeledes.

Anton Tjekhov

Russisk forfatter. Har hovedsageligt skrevet skuespil og noveller. På trods af at Tjekhov var tæt knyttet til Moskvas litterære miljø, kom han til at bo på landet en stor del af sit liv. I 1899 slog han sig ned i Jalta på Krim. Mens han boede her, blev hans berømte dramaer opført i Moskva.

Sven Holm

Sven Holm var en forfatter, som er vanskelig at sætte i bås. Han fortalte de skæve eksistensers historie med humor og vid, og han skrev såvel sanselige noveller og skuespil som humoristiske ungdomshistorier.

William Shakespeare

William Shakespeares skuespil har opnået status som en slags sekulær bibel – men en bibel blottet for påbud og læresætninger, og som det ikke er nødvendigt at have et andagtsfuldt forhold til.

Astrid Saalbach

Små hændelser kan pludselig forandre livet og verden omkring en. Det er et af de centrale omdrejningspunkter i Astrid Saalbachs forfatterskab. I hendes tekster skildres både den konkrete og den psykologiske virkelighed i en sansende og registrerende stil.

Leif Panduro

Leif Panduro var en af de mest produktive forfattere i sin tid og er kendt for sin sprudlende fortælleglæde og sit humoristiske bid, som det for eksempel kommer til udtryk i tv-serien ”Huset på Christianshavn”.

Ludvig Holberg

Dansk/norsk forfatter. Skrev inden for alle genrer som havde betydning på hans egen tid.

Pia Juul

Genvordigheder nedskrevet med let hånd. Sådan har Pia Juul selv beskrevet sin litteratur, hvor det humoristiske og det foruroligende går hånd i hånd. Vores måde at bruge sproget på er en anden vigtig tematik i forfatterskabet.