Cecil Bødker

Artikel type
boern
Jens Aage Poulsen, 1995.
Main image
Bødker, Cecil
Foto: Mads Madsen

Indledning

Dansk forfatter. Har hovedsageligt skrevet romaner for børn, unge og voksne I 1967 udkom hendes første børnebog. Siden har hun stort set skrevet én børnebog om året. Ind imellem har hun også fået udgivet romaner for voksne og digtsamlinger. Cecil Bødker er således en alsidig forfatter. Og mange af hendes bøger er oversat til adskillige sprog.

 

24837491

Blå bog

Født:  27. marts 1927 i Fredericia.

Uddannelse: Realeksamen. Sølvsmed.

Debut: Luseblomster. Arena, 1955. Digte.

Priser: Boghandlernes Gyldne Laurbær, 1984.Søren Gyldendal-Prisen, 1987. Ragna Sidens litteraturpris for kvinder, 1988. Danmarks Skolebibliotekarforenings Børnebogspris, 1992. Dansk Forfatterforenings Jubilæumspris, 1996. Det Danske Akademis Store Pris, 1998. Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris, 2001. LOs Kulturpris, 2002. Henrik Pontoppidans Mindefond, 2004.

Seneste udgivelse: Siffrine. Lindhardt og Ringhof, 2003. Roman.

Cecil Bødker - en alsidig forfatter

Cecil Bødker er født i 1927 og blev den eneste pige i Gertrude og Hans Peter Jacobsens børneflok på seks. Faren var ansat som tegner ved Cohrs Sølvvarefabrikker i Fredericia. Han var også forfatter og støttede og rådgav datteren, da hun som ganske ung begyndte at skrive digte. Familien boede i et villakvarter lidt uden for byen, hvor børnene havde mulighed for at udfolde sig. Cecil Bødker mindes sin barndom som en god tid, og barndomsoplevelserne er en af de vigtigste inspirationskilder i forfatterskabet.

I Cecil Bødkers børnebøger er hovedpersonerne ofte drenge. Det kan skyldes, at mange brødre har fyldt meget i hendes barndom, og at hun selv foretrak at lege med drenge, men også at hun ikke selv læste pigebøger. I stedet foretrak hun klassiske drengebøger som eksempelvis "Nybyggerne i Canada"og "Jorden rundt i 80 dage".

Efter realeksamen i 1944 kom Cecil Bødker i lære som sølvsmed på Cohrs Sølvvarefabrikker. Og som udlært var hun ansat i fire år som sølvsmed i henholdsvis København og Sverige. Så blev hun gift og stoppede med at arbejde som sølvsmed.

Selv om Cecil Bødker fortsatte med at skrive digte, mens hun var i lære og som udlært sølvsmed, forestillede hun sig ikke, at hun kunne komme til at leve af at skrive. Faderen opbevarede hendes digte, som han fik gjort forfatternes eget forlag Arena interesseret i. I 1955 udkom digtsamlingen Luseblomster, og året efter fulgte Fygende heste.

Som påskønnelse af de to meget roste digtsamlinger modtog hun Edith Rodes hæderslegat. I de følgende år skrev Cecil Bødker radiospil, og hun fik udgivet noveller. I 1967 udkom hendes første børnebog. Siden er forfatterskabet blevet forøget med i gennemsnit én børnebog om året. Ind imellem har hun også fået udgivet romaner for voksne og digtsamlinger. Cecil Bødker er således en alsidig forfatter, der efterhånden har en omfattende produktion bag sig. Og mange af hendes bøger er oversat til adskillige sprog.

Priser Cecil Bødker har modtaget adskillige priser, legater og hædersbevisninger, bl.a.

  • 1984: Boghandlernes Gyldne Laurbær.
  • 1987: Søren Gyldendal-Prisen.
  • 1988: Ragna Sidens litteraturpris for kvinder.
  • 1992: Danmarks Skolebibliotekarforenings Børnebogspris.

Temaer og motiver i forfatterskabet

Faktisk var det et tilfælde, at Cecil Bødker begyndte at skrive børnebøger. I midten af 1960´erne udskrev Det danske Akademi en børnebogs-konkurrence. Cecil Bødker indsendte manuskriptet til Silas og den sorte hoppe - og vandt. Bogen udkom i 1967. I løbet af de næste 34 år blev det til 14 Silas-bøger. I den sidste, Silas - Fortrøstningens tid, som udkom i 2001, er hovedpersonen blevet en voksen mand. Silas-bøgerne er både herhjemme og i oversættelse de mest kendte i Cecil Bødkers omfattende forfatterskab, der også rummer andre slags bøger.

05132967

F.eks. Leoparden og Dimma Gole , der foregår i Etiopien. Romaner med inspiration fra Bibelen som Da jorden forsvandt og Barnet i sivkurven samt Marias barn , hvor vi får historierne fra Det nye Testamente, som de opleves gennem Jesu mor.

Cecil Bødker udarbejder ikke en disposition, når hun begynder på en bog. Hun skal blot have en figur eller en situation, hvorfra handlingen kan tage afsæt - og så udvikler handlingen og personerne sig. Hvordan det hele ender, og hvad der sker undervejs, ved hun altså ikke på forhånd. Handlingsrummet er ofte Cecil Bødkers egen konstruktion og er sjældent et konkret og navngivet sted. I Silas-bøgerne er handlingen og personskildringen helt frigjort af tid og rum.

Det er karakteristisk for de fleste af Cecil Bødkers figurer, at de er enere, der nogle gange er lidt afvigende og uden for samfundet. Som eksempler kan nævnes to meget forskellige typer: Den kloge, men mystiske daglejer Skyggen i Ægget der voksede og den skurkagtige og snu Hestekragen fra Silas-bøgerne.

Gennemgående motiver er frihed og ansvar:
Mennesket må være frit, så det i valg af handlinger kan tage ansvar for sig selv og andre. Det ses f.eks. af Silas´ begrundelse for, at han har fanget købmand Plankes løbske firspand: "Hvis jeg ikke havde været vant til selv at bestemme, havde jeg ikke gjort det ... Jeg vidste at det var på mit eget ansvar hvis jeg brækkede halsen eller blev trampet til krøbling."("Silas fanger et firspand", side 126).

Friheden kan stækkes af nød og fattigdom, men den kan også begrænses af rigdom og velstand - eller af voksne. Et ofte forekommende tema i Cecil Bødkers bøger er netop de undertrykkende voksne, der indskrænker børnenes frihed. Frihed er at kunne gøre, hvad man har lyst til. Men at værne om friheden er ikke et kollektivt ansvar.
Som Silas siger til Japetus: "Det er ikke mig der skal sige hvad du skal gøre eller ikke gøre, du skal selv bestemme, uden at skele til din far og mig, og du skal selv tage ansvaret."("Silas fanger et firspand", side 80).

Hvis nogen - måske endda af velvilje - begrænser ens frihed, må man som Silas - eller Tinke i Hungerbarnet - flygte og prøve at genfinde friheden. Sat på spidsen er de muligt at indlæse en hyldest til individualismen i forfatterskabet; mens det at indordne sig under og handle i et fællesskab sjældent skildres positivt. - For derved er man både ufri og uansvarlig.

Friheden er altså noget man vælger og må kæmpe for - og den er ikke gratis. Prisen et liv i usikkerhed og frygt: Frygten for at blive bestjålet, overfaldet eller måske dræbt.