Hybrid

Gry Stokkendal Dalgas
Gry Stokkendal Dalgas fik i 2022 Poesiens Pris for
hybridværket "At performe transkønnet vrede".
Foto: Sarah Marie Winther

Ordet hybrid kommer fra det latinske ”hybrida”, der betyder bastard. Inden for sprogvidenskaben er hybrid betegnelsen for et ord, der er sammensat af dele fra to forskellige sprog. Et eksempel herpå kunne være ”genrehybrid”, hvor genre er fransk og hybrid jo netop latin. På samme måde dækker hybrid som litterær genrebetegnelse over en tekst, der enten blander forskellige genrer, kunstformer og/eller medier. Det kan være en novelle, der også er en del af et computerspil, klistermærkedigte, iPad-romaner, litterære skattejagter, poetryslam m.m. Af ældre hybridgenrer kan nævnes prosalyrik og radio-dramaet, mens nogle nu taler om dramedier, der er en mellemting mellem en komedie og en dramaserie, der indeholder lige dele alvor og morskab.

Litteratur, som overskrider sine egne grænser
Hybrider kaldes også multimodal eller tværmedial litteratur og er altså kendetegnet ved at indeholde træk fra flere etablerede genrer eller kunstformer. De vil derfor ofte være grænseoverskridende, eksperimenterende og originale. F.eks. er den grafiske digtbog ”Have og helvede” (2010) en hybrid mellem litteratur og billedkunst, idet Ursula Andkjær Olsens aggressive, associerende digte om jordens skabelse er integreret i Julie Andkjær Olsens tegninger, broderier og collager. En litterær hybrid kan også kombinere lyrik og musik, som eksempelvis Halfdan E og Martin Gs fortolkninger af digteren Johannes L. Madsens konkretistiske digte på albummet ”Smarte pletter mellem fingrene” (2003). Her blandes reallyd, musik og oplæsning i alternative sammenhænge, når et digt f.eks. råbes op af en sælger på Grønttorvet ledsaget af et elektronisk trommebeat.

Litteratur i en digital tidsalder
Med internettets udbredelse er den litterære tekst ikke længere bundet til den trykte bog i samme omfang som tidligere, og mange eksperimenterer med at kombinere lyrik, oplæsning og video på Youtube og blogs. Cecilie Lolk Hjort reciterer i videodigtet ”Læge” (2008) med forvrænget, metallisk stemme et prosadigt om en dyrlæge uden hænder. Hjort har derudover også kombineret den gammeldags brevform og det sociale medie Twitter i udgivelsen ”NÅR DU HAR KNUST MIT HJERTE ER DET STADIG SOMMER” (2014), der består af otte håndskrevne tweets på små kort i kuverter. Et andet eksempel på kombinationen af de sociale medier og den mere traditionelle skønlitteratur er Andrea Hejlskovs facebookbiografi, der består af forskellige tekster fra Facebook, som Hejlskov har redigeret sammen til en roman. Danmarks første sms-roman ”Jeg tror, jeg elsker dig” er skrevet af forfatteren Merete Pryds Helle i 2008. I 27 sms-beskeder skitserer hun i et karakteristisk kortfattet sms-sprog rammen om en relation mellem en mand og en kvinde, der netop har mødt hinanden. Formens begrænsede rum overlader meget af historien til læserens fantasi, og der er formmæssigt langt fra sms-romangenren til den klassiske roman, der kan fylde mange hundrede papirsider.

Ninette Larsens bogdebut fra 2014 hedder ”Hybrid”, hvilket, ifølge hende selv, netop er den passende betegnelse for hendes tekster, der blander kortprosaen med prosadigte og lyrik. En hybrid behøver altså ikke være multimodal. Den kan også være en blanding af sproglig stil og træk fra allerede etablerede litterære genrer.

Kilder:

Primærlitteratur

Helle, Merete Pryds: Jeg tror, jeg elsker dig. Lindhardt og Ringhof, 2008. SMS-roman.

Hjort, Cecilie Lolk: Læge.

Hjort, Cecilie Lolk: NÅR DU HAR KNUST MIT HJERTE ER DET STADIG SOMMER. Privattryk, 2014.

Larsen, Ninette: Hybrid. Gladiator, 2014. bibliotek.dk

Madsen, Johannes L.: Smarte pletter mellem fingrene. bibliotek.dk

Andkjær Olsen, Ursula: Have og helvede. Gyldendal, 2010. bibliotek.dk

Sekundærlitteratur

Hanghøj, Thorkild og Nicolai Knudsen: Når nye medier fortæller. Gyldendal, 2004. bibliotek.dk

Johannessen, Jenny m.fl. (red.): Litteraturen i det udvidede felt. IKK Københavns Universitet, 2011. bibliotek.dk

Sindø, Rolf: Hybrider - fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk. Syddansk Universitetsforlag, 2003. bibliotek.dk

Walther, Bo Kampmann: Computerspil og de nye mediefortællinger. Samfundslitteratur, 2012. bibliotek.dk

Forfatterportrætter

Andrea Hejlskov

Christina Hagen

Eva Tind

Merete Pryds Helle

Mette Hegnhøj

Mikkel Thykier

Ninette Larsen

Ursula Andkjær Olsen

Hjemmesider

Afsnit P. Hjemmeside for kunst i grænselandet mellem ord og billede

Litteratursiden om samtidslitteraturens udvidede felt

Litteraturens veje