agnes henningsen
Foto: Polfoto/Ritzau Scanpix

Agnes Henningsen

Bodil Wamberg. 1987.
Top image group
agnes henningsen
Foto: Polfoto/Ritzau Scanpix
Main image
Henningsen, Agnes
Foto: Jesper Gottschalch

Indledning

Agnes Henningsen valgte, af natur og pr. instinkt, de nye ideer, som Georg Brandes var foregangsmand for herhjemme. Borgerligheden var livet igennem hendes fjende nr. 1. Kvinderne og deres vilkår i et mandsdomineret samfund, det var hendes hovedanliggende, og i dag efter alle kvindesagsårene klinger måske netop disse ord så bekendt - til lede bekendt, for vi er unægtelig blevet stopfodret med slagord, der nu er stivnede klicheer.

 

47932564

Blå bog

Født: 18. november 1868 på Skovsbo ved Ullerslev, Fyn.

Død: 21. april 1962.

Uddannelse: Ikke oplyst.

Debut: Glansbilledet. Bojesen, 1899. Roman.

Priser: Otto Benzons Forfatterlegat, 1938. Gyldendals Herman Bang legat, 1946. Henrik Pontoppidans Mindefond, 1948. [Holger] Drachmannlegatet, 1953. Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat, 1960. Pris fra Kulturministeriet, 1962

Seneste udgivelse: Den rige fugl / Skygger over vejen. Gyldendal, 2020.

Artikel type
voksne

Berygtet og berømt

I sit livs sene år sagde Agnes Henningsen engang, at hvis man levede længe nok, kunne man nå at blive berømt to gange, en skæbne hun mente var overgået hende selv. Først var hun i en lang årrække, som enlig mor til fire børn, og som forfatter berygtet for sin levevis og sine teorier.

Og dernæst blev hun berømt, da hun som ældre genoptog skriveriet efter alle romanerne og nu tog fat på erindringsbøgerne, der med sine otte bind og mere end 2000 sider udgør det ene af vores danske litteraturs to største værker i erindringsgenren. Det andet er Johanne Luise Heibergs.

Og man kunne så tilføje, at hun nu, 20 år efter sin død, posthumt er gledet ind i en tredje bølge af berømmelse - eller i hvert fald fornyet interesse og kendthed. Hendes erindringer og foreløbig enkelte af hendes romaner er blevet genoptrykt, og hendes usædvanlige livsførelse og meninger er igen genstand for megen opmærksomhed.

Agnes Henningsen er født i 1868 og voksede op i et dansk borgermiljø, som var præget af tidens store modsætninger: på den ene side konventionel strenghed og snæverhed - dronning Victoria levede endnu - og på den anden de nye frihedsideer, som med naturalismens fremtrængen gjorde sig mere og mere gældende op mod det nye århundrede.

Den bitre borgerlighed

Agnes Henningsen valgte, af natur og pr. instinkt, de nye ideer, som Georg Brandes var foregangsmand for herhjemme. Borgerligheden, den bitre borgerlighed kaldte hun den, var livet igennem hendes fjendes nr. 1, for borgerlighed, konvention, var i hendes øjne ensbetydende med stilstand og fordom. Man sank hen i tryghed og overtog en moral andre havde udtænkt.

"Skulle jeg foragte nogen, blev det mennesker, der lever efter en moral andre har lavet", siger hun. Det var den borgerlige dobbeltmoral, der gjorde hende til provokatør, og ofte gjorde hun sig meget værre end hun var for at påkalde sig opmærksomheden.
Hun svælgede i sine nederlag, ligefrem skrød af sine fiaskoer for at få lejlighed til at sige sin hjertens mening om samfundsindretningen med dens entydige succes-mentalitet.

Kvinderne og deres vilkår i et mandsdomineret samfund, det var hendes hovedanliggende, og i dag efter alle kvindesagsårene klinger måske netop disse ord så bekendt - til lede bekendt, for vi er unægtelig blevet stopfodret med slagord, der nu er stivnede klicheer.

Som kvindesagen i de forløbne 20-30 år fokuserede også Agnes Henningsen på de to områder: kærligheden og arbejdet. Og derfor er der noget symptomatisk i, at hun netop ikke blev brugt i kvindekampen. Og hvorfor?

Erindringernes letsindighed

Svaret ligger i hendes erindringer, i deres grundtone og i det menneskesyn, der udspringer af snart sagt hver eneste af de mange sider. Ganske vist anklagede Agnes Henningsen det samfund, der gjorde kvinden til det sekundære køn ved ikke at give hende samme vilkår som manden, men samtidig krævede hun uhyre meget af sig selv også. Hun var aldrig selvretfærdig og aldrig bitter, for det blev man ødelagt af, mente hun.

Hendes brug af ordet letsindighed besvarer måske spørgsmålet bedst. Det går igen i to af erindringsbøgernes titler: Let gang på jorden (1941) - det var det første bind - og i bind 2: Letsindighedens gave (1943).
Georg Brandes havde engang, da hun talte om sin påståede letsindighed, sagt: "- Mennesker regner letsind for en ulykke, letsind er den bedste gave, man kan få" - og fra denne replik stammer titlen, som er fuld af ironiske undertoner. At være let-sindig i den Agnes Henningsen´ske betydning af ordet kræver kraft og jernhård selvdisciplin. Gaven i denne sammenhæng består i at have den tilstrækkelige kraft til at få modgangen vendt til noget positivt, at bevare et lyssyn i tilværelsen trods dens tragiske tildragelser.

Erindringerne kom med to års mellemrum i tiden 1941-55. De øvrige titler lyder, med ekkoer af trods og fanfare: 3. bind: Byen erobret (1945), Kærlighedssynder (4) (1947), Dødsfjende-hjertenskær (5) (1949), Jeg er levemand (6) (1951), Den rige fugl (7) (1953). Kun sidste bind: Skygger over vejen (1955), afspejler vemod og alderdomsskygger.

I virkeligheden er erindringerne en suite rapporter fra et uhyre barskt kvindeliv, men barskheden er forklædt i munterhedens lette gevandter, så man er lige ved at overse kendsgerningernes skelet bagved: hun var enlig mor med fire børn, hun var uden uddannelse og uden arbejde, en tid også uden noget hjem, periodevis oplevede hun sygdom, sult og kulde i forening. Kærlighedsforholdene endte som regel i nederlag.

Når hun udgav sine romaner og skuespil fik hun fiasko på stribe. Anmeldelserne havde ofte form som offentlig brændemærkning. Der var ingen ende på modgangen, og det var et mirakel, at hun overlevede. Men hun var sej og rejste sig igen og igen. Og hun havde mange venner, der stod last og brast med hende.

Romanernes depression og sorte humor

Agnes Henningsen var over 70, da hun skrev erindringerne og løftede sit liv op i efterrationaliseringens forklarede lysskær. De udståede lidelser forvandlet til den originale impressionistiske kunstart, som bar hendes vandmærke.

De romaner og skuespil, som blev skabt samtidig med selve livsprocessen, adskiller sig afgørende i stil og tone fra erindringerne. Romanernes humor er sort, og grundstemningen under den er depressiv. Det fornemmes, hvor velkendt Agnes Henningsen er med alle depressionens faser, og hvor nær afgrundens rand, hun må have været, for at kunne skrive sådan.

Heller ikke selvmordets overvejelser er hende fremmed. "Det eneste, jeg er klog på, er mennesker", skriver hun i Skygger over vejen med koket beskedenhed. Denne påstands rigtighed kan aflæses i romanerne. Hendes psykologiske indsigt er formidabel, intet menneskeligt synes hende fremmed.

Alligevel er det ikke mange af disse romaner, vi kender og læser i dag med deres lidt gammeldags roman-teknik og specielle sprogtone. Fælles for dem er, at alle har ulykkelig kærlighed som hovedmotiv. Den ulykkelige kærligheds underlige veje, dens skævheder og forkvaklinger; alle blokeringerne og også depravationerne lagt under lup. Vellyst og fortvivlelse, godhed og sadisme.

Forfatterskabets gennemgående kvinde- og mandsfigurer

Kvinderne var psykologisk langt interessantere end mændene, mente Agnes Henningsen, og vi møder mange slags kvinder i forfatterskabets psykologiske guldgrube, lige fra den modne, frodige og egentlig usårlige kvinde til det lille golde jomfrudyr, "snerpet og født fordærvet".

Men den selvbiografisk inspirerede, lille energiske kvindeskikkelse, Agnes Henningsens alter ego, er en gennnemgangsfigur. Hun konfronteres med den mandstype, som også i erindringerne sidder inde med fascinationskraften - og grusomheden.

Denne forførertype, der er skabt over samme læst som Kierkegaards æstetiker og forfører, holder allerede sit indtog i forfatterskabet i debutromanen Strømmen fra 1899 og siden går han igen i mange skikkelser, lang og tynd eller lille og tyk.
Men hans karaktertræk er de samme, han er lunefuld og troløs, han er pludselig både i sin uventede generøsitet og sine flugtimpulser, når virkeligheden bliver for krævende. Han vil have nyt, nyt, og han vil ikke bindes. Nærmest tvangsmæssigt jagter han enhver smuk kvinde, tilfældet anbringer han på sin vej. Han er altbesejrende i sin charme, og hans sadistiske kulde får kærligheden til at visne.

Denne type sejrer sig selv til døde i Agnes Henningsens romanunivers, men hans liv er udviklingsløst og -for igen at tale Kierkegaard´sk - han selv er fortvivlet uden at vide det.

Nogle romaner og deres budskab

De romaner af Agnes Henningsen, der fortsat findes på bibliotekshylderne, er Polens Døtre fra 1901, romantrilogien Kærlighedens Aarstider ; Det rige Efteraar ; Den sidste Aften (1927-30) og den lille roman Den elskede Eva fra 1911 (genoptrykt hhv. 1945, 1977-78 og 1987). De er hver især uhyre repræsentative for det afsnit i Agnes Henningsens liv, hvor de blev til.

Polens Døtre regnes for Agnes Henningsens mest vellykkede som roman betragtet. Heri findes et spændende portræt af Georg Brandes, forfatterindens store forbillede. Det vakte opsigt og nedkaldte broderen Edvard Brandes´ vrede over Agnes Henningsens hoved. Percy Branner, alias Georg Brandes, anbringes i en typisk situation mellem to kvinder, der gerne vil elske, men ikke længere kan. Dyden og lasten, der begge deformeres til goldhed, mens manden, de elsker, fortsat er intakt.

Titlen Den elskede Eva er bittert ironisk, for Eva bliver netop aldrig elsket, kun kurtiseret og lever i en åndelig hungertilstand, ensom, midt i alle forelskelserne. Hun formår ikke at sprænge sig vej gennem sine begrænsninger og ender med at tage livet af sig. Denne roman vakte en umådelig forargelse. Med den havde Agnes Henningsen taget hul på en stribe af fiaskoer, nogle skæppede godt i kassen, men der gik slid på nerver i de følgende år.

Med den selvbiografiske Milli Hahn-figur i centrum i Kærlighedens Aarstider , skaber Agnes Henningsen en kvindelig udviklingshistorie. Milli Hahn anbringes i enhver tænkelig krisesituation for en kvinde uden uddannelse: giftermål, utroskab, uønsket graviditet, ægtemanden begår selvmord, elskeren svigter, penge er der ingen af. En konstant eksistentiel ransagelsesproces sættes i gang på Milli Hahns vegne, normerne afprøves, hun selv og hendes kraft og redelighed afprøves, punkt for punkt gøres køns- og skæbneregnskabet op. Hun misbruges - men hun misbruger også selv. En slags retfærdighed, der ligner nemesis, sker trods alt fyldest.

Summen af Agnes Henningsens kærlighedsbudskab lyder i sin enkelhed og strenghed:
"Forlang alting af dig selv og ikke noget af de andre, ikke det allermindste, når det gælder kærlighed; så kan du slet ikke undgå at blive lykkelig."

Bibliografi

Erindringsromaner

Henningsen, Agnes:
Let gang på jorden. (1). 1941
Henningsen, Agnes:
Letsindighedens gave (2). 1943
Henningsen, Agnes:
Byen erobret (3). 1945
Henningsen, Agnes:
Kærlighedssynder (4). 1947
Henningsen, Agnes:
Dødsfjende-hjertenskær (5). 1949
Henningsen, Agnes:
Jeg er levemand (6). 1951
Henningsen, Agnes:
Den rige fugl (7). 1953
Henningsen, Agnes:
Skygger over vejen (8). 1955
Henningsen, Agnes: Let gang på jorden / Letsindighedens gave. Gyldendal, 2018.
Henningsen, Agnes: Den rige fugl / Skygger over vejen. Gyldendal, 2020.

Romantrilogi

Henningsen, Agnes:
Kærlighedens Aarstider, Det rige Efteraar, Den sidste Aften. 1927-1930

Agnes Henningsens øvrige romaner

Henningsen, Agnes:
Strømmen. 1899
Henningsen, Agnes:
Glansbilledet. 1899
Henningsen, Agnes:
Polens Døtre. 1901
Henningsen, Agnes:
De spedalske. 1903
Henningsen, Agnes:
Lykken. 1905
Henningsen, Agnes:
Den elskede Eva. 1911
Henningsen, Agnes:
Den store Kærlighed. 1917
Henningsen, Agnes:
Den Guderne elsker. 1921
Henningsen, Agnes:
Barnets Magt. 1923
Henningsen, Agnes:
Den fuldendte Kvinde. 1925
Henningsen, Agnes:
Le kun. 1935
Henningsen, Agnes:
Det rigtige Menneske. 1938
Henningsen, Agnes:
Vi ses i Arizona. 1956
Henningsen, Agnes:
Den lidenskabelige pige. 1958
Henningsen, Agnes:
Bølgeslag. 1959

Skuespil

Henningsen, Agnes:
Den Uovervindelige. 1904 Premiere Dagmarteatret, 1908.
Henningsen, Agnes:
Elskerinden. 1906 Premiere Dagmarteatret, 1906.
Henningsen, Agnes:
Moralen. Utrykt. Premiere Folketeatret, 1903.
Henningsen, Agnes:
Ungdommens Fyrste. Utrykt. Aldrig opført.
Henningsen, Agnes:
Hævnen. Utrykt. Premiere Dagmarteatret, 1912.
Henningsen, Agnes:
Den rige Fugl. Utrykt. Premiere Det kgl. Teater, 1916.
Henningsen, Agnes:
Troense. Utrykt. Premiere på Det kgl. Teater, 1922.
Henningsen, Agnes:
Det store Parti. Utrykt. Aldrig opført.

Om Agnes Henningsen

Danske digtere i det 20. århundrede. Bind 1. 1980 Heri skriver Bodil Wamberg om Agnes Henningsen (s. 315-329).
Heltindehistorier. 1983. Heri skriver Hanne Marie Svendsen om Agnes Henningsen.
Wamberg, Bodil:
Letsindighedens pris. 1983.
Hammerich, Poul:
Lysmageren : en krønike om Poul Henningsen. 1986 Side 15-87 om Agnes Henningsen, mor til PH.
Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind 3. 1997 (81.5)
Juul, Pia: Let gang og lidt til. Arena, 2018
: Agnes Henningsens Let gang på jorden (1941), Letsindighedens gave (1943), Byen erobret (1945), Kærlighedssynder (1947), Dødsfjende-hjertenskær (1949), Jeg er levemand (1951), Den rige fugl (1953), Skygger over vejen (1955) genskrevet.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Agnes Henningsen

Om forfatteren

En oversigt over de vigtigste begivenheder i forfatterens litterære liv fra Danske Litteraturpriser ved Niels Jensen.
God artikel om forfatteren