ib michael
Foto: Isak Hoffmeyer

Ib Michael

Søren Vinterberg. 2000.
Top image group
ib michael
Foto: Isak Hoffmeyer
Main image
Michael, Ib
Foto: Søren Jensen / POLFOTO

Indledning

Dansk forfatter. Har hovedsageligt skrevet romaner og rejselitteratur. "Jeg er en mand der langsomt vender hjem blot foretrækker jeg turen over sydens sol tanken om at blive fanget på en stråle der rejser den anden vej." Som 25-årig medicinstuderende søsatte Ib Michael i 1970 En hidtil uset drøm om skibe og dermed sit forfatterskab. Rejselyst og rodfæstethed mødes hos denne forfatter i tredive års fortællinger, der har udviklet sig stærkt i farve, tone og dybde, men hænger tæt sammen og henviser til hinanden, som var de ét værk.

Minimalisme i 1990'erne

 

47819857

Blå bog

Født: 17. januar 1945 i Roskilde.

Uddannelse: Student fra Roskilde Katedralskole, 1964.

Debut: En hidtil uset drøm om skibe, 1970.

Litteraturpriser: Otto Gelsted-prisen, 1978. Gyldendals Boglegat, 1979. Otto Benzons Forfatterlegat, 1985. Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat, 1985. Henrik Pontoppidans Mindefond, 1987. Weekendavisens Litteraturpris, 1989. De Gyldne Laurbær, 1990. Drassows Legat, 1991. Kritikerprisen, 1991. Søren Gyldendal Prisen, 1993. Det Danske Akademis Store Pris, 1994. Bog & Idé-prisen (Danskernes Yndlingsforfatter), 1995. Årstidens Bog, 2004. Danske Banks Litteraturpris, 2010. 

Seneste udgivelse: Sandheden om Lucy. Gyldendal, 2020.

 

 

 

Ib Michael

Artikel type
voksne

Introduktion

28435568

 

"Jeg er en mand
der langsomt vender hjem blot foretrækker jeg
turen over sydens sol tanken om at blive fanget
på en stråle
der rejser den anden vej."

Dobbeltbevægelsen er det centrale træk i ovenstående selvportræt. Linjerne står i den midterste af Ib Michaels digtsamlinger, Vinden i Metroen, som også danner en midterakse i hele forfatterskabet: Før da gik rejserne i hans liv og romaner til sydens sol såvel som nordens pol, mens de senere romaner alle er knyttet til det land, hvor han har rod, hvorfra hans verden går.

Men i hele forfatterskabet findes forsøget på at bevæge sig ud og hjem i én bevægelse, eksistere i flere tidsplaner og forskellige steder - på samme tid. Eller "tænke to modsatrettede tanker på én gang", som det hedder i flere af de store, tidlige romaner, der også er komponeret efter dét princip.

Denne dobbeltrettede tankegang er fremmed for den herskende vestlige, målrettede og ekspansive men også logisk énstrengede industrikultur, og måske derfor er Ib Michaels bøger nogle af de mest læste i Danmark og oversat til tysk, fransk og engelsk: Med deres eksotiske lokaliteter og rammesprængende sammenstød mellem kategorierne udfylder de nogle behov, der ikke dækkes af den "nærige prosa", der har været mest af i 1900-tallets slutning.

"Det er min overbevisning, at man kun forøger verdens elendighed med en jammerlig fortælling," siger han selv, og den omvendte sætning gælder også hos ham: Den fortælling, der får de vante kategorier til at bryde sammen, udvider også vores virkelighed.

Selv beskriver han sit forfatterskab sådan: "Åbner man én låge, falder der et skrumpehoved ud, en fjerpragt eller en polynesisk havgud. Åbner man en anden, springer Kejseren af Kina op af æsken eller en spansk soldat, som aldrig fandt fred i sin grav. Et gulnet fotografi af barndommen, et sommerhus i Tisvilde..."

Rejselyst og rodfæstethed mødes hos denne forfatter i tredive års fortællinger, der har udviklet sig stærkt i farve, tone og dybde, men hænger tæt sammen og henviser til hinanden, som var de ét værk.

 

Indianere, sørøvere og samer

Som 25-årig medicinstuderende søsatte Ib Michael i 1970 En hidtil uset drøm om skibe og dermed sit forfatterskab.

20990546

Mange genrer blandes her til en sørøverroman, ligesom i Den flyvende kalkundræber året efter, om conquistadorernes togt til Den Ny Verden.

Hjortefod, der spejler nutiden i 1800-tallets revolutionære Mexico, har mere fast romanform end de to første og er genudgivet i 90erne.

Mexico gav også stof til rejsebogen Mayalandet, udgivet sammen med maleren Per Kirkeby og fotografen Teit Jørgensen, og til gendigtningen af Quiché-mayaernes skabelsesbog Popol Vuh. Dagbøgerne fra rejsen er senere udgivet som Det lukkede øje.

Mere eller mindre dokumentariske er også Rejsen til det grønne firben, dvs. juar-indianernes land omkring Amazonas´ kilder, hvor Peru, Colombia, Ecuador og Brasilien mødes og danner de fire ben; og Snedronningen, en reportage om samernes aktioner mod vandkraftværket ved Altaelven i Nordnorge.

Magisk realisme på dansk

Den symmetrisk femfløjede roman Rejsen tilbage , der blev belønnet med Det danske Akademis Gelsted-pris, blev den første store danske roman med påvirkning fra Sydamerikas magiske realisme. Ib Michael nævner selv Gabriel García Márquez og Jorge Luis Borges som inspiratorer.

Her møder den naive rejsende Michael sin navnebroder, forskeren og halvblodsindianeren Miguel, der allerede optrådte i Mayalandet. Hans indianske skatte omsættes til guldbarrer, der igen veksles til våben for revolutionen: Myterne er nøglen til folkets magt over eget liv.

Hovedjægernes ætling Tsuanka og de mytiske tvillinger Lobatón og Tania skal sammen lede indianernes opstand mod "dødningeaberne" og "gummijægerne", der lægger regnskoven øde i jagten på profit.

"Sørejsen" i romanens indledningsafsnit havde forfatteren selv foretaget i 1975, den første af mange rejser med Troels Kløvedal ombord i "Nordkaperen".

Kina-syndromet og Den Sorte Død

I Kejserfortællingen beretter den døende Travers (navnet associerer dels til Tolkiens hobbit Traver fra Ringenes Herre og til pseudonymet B. Traven, forfatter til den revolutionære kultroman De Hængtes Revolution) i sit testamente til datteren om, hvordan plantesaften natém fra den flagermusbevogtede klippehule i Sydamerika hensætter ham direkte til det ældgamle Kina: Travers´ komplementære arutam-sjæl er krigeren Mashiant fra den første kejsers hof.

Ligesom Lobatón er Mashiant Den udødelige soldat (titlen på et af Ib Michaels hørespil, men også den samme som Den Tolvte Rytter i den senere erindrings-trilogi). Romanen rækker fra terrakotta-soldaternes kejser til atomkraftuheldet på Tremileøen ved New York, som nær var endt som kernenedsmeltning, Kina-syndromet!

Den leger med firsernes intertekstualitet med sine hilsener til bl.a. Hermann Hesse og Karen Blixen, og den første store romans 5-tal er her udvidet til 6-tallet, I Ching-visdommens heksagram som kompositorisk princip. Hvorefter Ib Michael er parat til at vende sig mod sin egen verdensdel:

Med Troubadurens lærling følger vi Den Sorte Død op gennem 1300-tallets Europa, fra Sicilien til Østersøen. I dette kategoriernes sammenbrud mellem to epoker bliver rammen nu 7 dages fortællinger, som i Skabelsesberetningen, og hovedafsnittene hedder det samme som i digteren Dantes store datidsværk, Den Guddommelige Komedie.

21577227

Den udødelige soldat er her kinesisk mystiker og bueskytte på et florentinsk gods, hvor de gyselige menneskeforsøg spejler 1980ernes begyndende debat om genmanipulation, mens en galefestival i Toscana til forveksling ligner de sidste rester af det danske ungdomsoprørs fløj for fest og farver.

Mens de tidligere romaners slutning pegede fremad, gerne mod oprøret, ender denne i Danmark på en Blicher´sk resigneret tone: "Resten er glemt som pesten - som sneen der faldt i fjor," omtrent som slutningen af Umberto Ecos middelalderroman Rosens navn, der udkom næsten samtidig.

Og rejseromanernes mange springende delfiner afløses her af hvalens sang - i forfatterskabet en ny evighedens orgeltone, som også høres på det bånd, forfatteren har indspillet sammen med musikeren Morten Carlsen.

Fra havets dyb følger hvalen med til himlens tag, da Ib Michael midt i 80erne udgiver sin første digtsamling, Himmelbegravelse:

"Over Himalaya /frosne hvide hvaler / pander af bræ / hvælver tiden« lyder det i indledningsdigtet Tibet. Men så fortrænges hvalerne af »Drager / i snore af glas / ... havet er længere væk / end himlen".

Her blandes den tibetanske buddhismes legender med lama-religionens nutidige rolle som samlingsmærke for modstanden mod Kinas koloniseringspolitik.

Den tibetanske nutid, oplevet af en kvindelig rejsende, udgør også det ene spor i romanen Kilroy Kilroy, som blev gennembruddet til det helt store publikum og indbragte boghandlernes Gyldne Laurbær.

Romanens andet spor følger den hukommelsesløse mand med titlens navn, en frygtløs Kaspar Hauser uden fortid, nedstyrtet ved atollen Tongareva i Stillehavet (oplevet på et nyt togt med "Nordkaperen"), men først opsteget til himmels som pilot under bombningen af Hiroshima.

De to romanspor markeres som hhv. 1 og 0 i lighed med computerens binære kode, og i deres møde skrider kategorierne igen, og mesterfortællingen opstår - om identitetsløshed over for det ansvar for kolonisering, krige og katastrofer, der klæber ved vores fællesvestlige identitet.

Rasmussen og rytteren

I Stillehavet finder Kilroy bl.a. kaptajn Rasmussens hus, og ham genfinder vi i Vanillepigen som forfatterens egen grandonkel Viggo, der som en anden Peder Most stod til søs og fandt sydhavsprinsessen.

21590509

Men titelpigen er også den polioramte søster, som den 5-6 årige dreng hjemme i Roskilde holder liv i med drabelige skrøner: Indviet til fortæller, med livet i hænderne.

Romanen om børnelammelse og børnealmagt, om livsvilje, eventyrlængsel og satsning på miraklets mulighed, fik Kritikerprisen. De gennemdigtede erindringers milde og ramme dufte af barndom har også danske spor af både H.C. Andersen og Johs. V. Jensen.

I barndomshaven gravede drengen sig ned til skelettet af den spanske soldat. Den tolvte rytter, erindringstrilogiens blændende midterfløj som udløste Akademiets store pris, begynder med denne mexicanske menige i den franske hær, indkvarteret på Koldinghus på natten for den store brand.

Derfra æder fortællingens flammer sig gennem guldalder og biedermeyer-periode med den udødelige soldats efterkommere, frem til efterkrigstiden - hvor fortælleren sidder på et hotelværelse og fører bog over slægten, den naive rejsende fra undgomsromanerne modnes, mens han "langsomt vender hjem".

I tredje bind, Brev til månen, er drengen blevet ung mand og rytter selv, men vender ridningen, faderen og provinsborgerskabet ryggen for at eksperimentere med kærligheden, kønnene og stofferne i København, Paris, Venedig. Han vil som Harlekin bringe fantasien til magten - men ender som Pjerrot, ensom med sit skriveri.

De tre binds frugtbare kortslutning mellem myte og privatliv blev en af 1990ernes største danske læsersucceser.

Ånden som vandrer

Drengen fra Roskildes Hotel Prindsen skifter navn til Malte, før vi atter møder ham i den store roman Prins. Her på stranden i Nordsjælland forenes den udødelige soldat, den flyvende hollænder og sydhavsskipperen i skikkelse af en hundrede år gammel, nedfrossen søkaptajn.

21837784

En ånd, der har vandret i årmillioner, fra ravklumpens insekt til nutidsrævens tarmsystem, er historiens fortæller, og på den måde fletter sømandens kærlighedstragedie sig ind i en næsten nutidig dansk kærlighedsfarce på et kystpensionat med Herman Bang´ske sommerglæder og ditto-sorger.

Blandingen bliver en vidunderlig sproglig overskudsskildring af en drengs sommer på randen af den voksne erotiks hav, forfatterskabets ottende og mest modent stilsikre storroman med sammenvævning af skipperskrøne og barndomsindlevelse, verdenshav og andedam, myte og realisme i en beretning om, at "mørkets fyrste og lysets prins er den samme". Kritikermodtagelsen af den amerikanske udgave synes at varsle et egentligt internationalt gennembrud.

Fortællingerne i Atkinsons biograf er indbyrdes forbundne, tilsammen "en vandrehistorie", som i elegant leg med tiden og kategorierne udgør smagsprøver på forfatterskabets sydamerikanske inspiration, men også den italienske.

Dén ligger også bag Rom-digtsamlingen Vinden i metroen og Ib Michaels nyeste bog, digtsuiten Rosa Mundi. Her blandes Dante med moderne lyrikere, fra Arthur Rimbaud til (især) Gunnar Ekelöf. Den svenske poet bliver den danske digters skygge på endnu en rejse gennem Skærsilden, Helvedet og Paradiset i 75 digte af vekslende længde.

Rosa Mundis mægtige syner om en civilisations undergang blev af en anmelder set som varsel om næste roman: "Tilløb til en fortælling om den moderne krigerisk-destruktive kultur, et livtag med en rigt orkestreret død, som ikke anskues fra en frelst position".

Men eftersom enhver af Ib Michaels bøger altså er foregrebet i den forrige, kan nye læsere også arbejde sig den modsatte vej: Fra den vældige nye digtsuite bagud gennem et forfatterskab, der er et af den danske efterkrigsgenerations frodigst fabulerende, stilistisk bredest favnende.

Bibliografi

Bøger

Michael, Ib:
En hidtil uset drøm om skibe. 1970. 2. udg. 1996.
Michael, Ib:
Den flyvende kalkundræber. 1971.
Michael, Ib:
Mayalandet. 1973 (98.57) 2. udg. 1979.
Michael, Ib:
Indianerliv i regnskoven. 1973 (59.55). Med Teit Jørgensen og Per Kirkeby.
Michael, Ib:
Hjortefod. 1974 2. udg. 1989.
Michael, Ib:
Popol Vuh - Quiché-indianernes folkebog. 1975 (98.671). Ved Ib Michael.
Michael, Ib:
Rejsen tilbage. 1977.
Michael, Ib:
Rejsen til det grønne firben. 1980 (98.825).
Michael, Ib:
Snedronningen. 1981 (32.3).
Michael, Ib:
Kejserfortællingen. 1981.
Michael, Ib:
Troubadurens lærling. 1984.
Michael, Ib:
Himmelbegravelse. 1986. Digte m. grafiske arbejder af Peter Severin. 3. rev. udg., Aschehoug 1995.
Michael, Ib:
Hjortefod. 1989. 2. udg. 1994.
Michael, Ib:
Kilroy Kilroy. 1989.
Michael, Ib:
Vinden i metroen (digte). 1990.
Michael, Ib:
Vanillepigen (1). 1991.
Michael, Ib:
Den tolvte rytter (2). 1993.
Michael, Ib:
Det lukkede øje. 1994 (48.65). Rejsedagbog med tegninger af Per Kirkeby.
Michael, Ib:
Brev til månen (3). 1995.
Michael, Ib:
Prins. 1997.
Michael, Ib:
Atkinsons biograf - en vandrehistorie. 1998.
Michael, Ib:
Undervejs er altings mål. 1999. Tekster i udvalg med kommentar af Solveig Bennike. (Forfatterserien).
Michael, Ib:
Rosa Mundi (digte). 2000.
Michael, Ib:
Mit år. 2000 (99.4 Michael, Ib). Dagbog.
Michael, Ib:
Kejserens atlas. 2001.
Michael, Ib:
Paven af Indien. 2003. Roman.
Michael, Ib:
Blå bror. 2006. Roman.
Michael, Ib:
Sorte huller. 2007. Roman.
Michael, Ib:
Vilde engle. 2009. Roman.
Michael, Ib:
Så var verden deres. Gyldendal, 2010. Roman.
Michael, Ib:
Orbit. 2010. Roman.
Michael, Ib:
Hjertets hemmeligheder. Gyldendal, 2012. (99.4). Erindringer.
Michael, Ib:
Himlen brændte. Gyldendal, 2013. Roman.
Michael, Ib:
En anden sol. Gyldendal, 2015. Roman.
Michael, Ib:
Det rygende spejl - indianske sange og tekster fra Den Nye Verden. Arabesk, 2016. Antologi.
Michael, Ib:
Rejse i Koralhavet : optegnelser fra en truet verden. Gyldendal, 2016.
Michael, Ib: Billeder fra Mexico 1971. Arabesk, 2019.
Michael, Ib: Digte fra Mexico 1971. Arabesk, 2019.
Michael, Ib: Sandheden om Lucy. Gyldendal, 2020.

Bøger og artikler om Ib Michael

Kirkeby, Per:
Arnasco - samtaler med Ib Michael. 1995 (99.4 Kirkeby, Per)
Vinæs, Else:
Forvandlingsfortællinger. 1997 (99.4 Michael, Ib)
Himmelstrup, Kristian:
Den udødelige soldat og jeg - Ib Michael og hans forfatterskab. 2000 (99.4 Michael, Ib) Efter kort biografi om Ib Michael´s (f. 1945) vej fra en priviligeret opvækst i Roskilde til et liv som skrivende kosmopolit føres læseren igennem forfatterskabet.
Danske digtere i det 20. århundrede. 2000. 4. udgave. Bind 3: Fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt.
Ingen gud for de fattige. 2003. Interview ved Miriam Katz. I: Berlingske tidende. 2003-04-14.
Sandager Pedersen, Anne:
Den litterære maskerade – eller sprogets sande frisættelse. I: Synsvinkler. Årgang 17. Nr. 40, 2009, side 110-130.

Film

Se filmen på Filmstriben

Video

Roskildehistorier. 1992 (99.4 Michael, Ib). DR TV-Fakta.
Ib Michael - mørkets fyrste, lysets prins. 1998 (99.4 Michael, Ib). Tilrettelæggelse: Hanne-Vibeke Holst. DR Multimedie.
Historier fra verden - med Ib Michael : Cikadens sang - Mexico. 2000 (48). Instruktør Michael Christoffersen.
Historier fra verden - med Ib Michael : Danser med høvdinge - Sydafrika. 2000 (48). Instruktør Michael Christoffersen.
Historier fra verden - med Ib Michael : Livtag med døden - Ghana. 2000 (48). Instruktør Hanne Danielsen.
Historier fra verden - med Ib Michael : Våben og poesi - Yemen. 2000 (48). Instruktør Hanne Danielsen.
Historier fra verden - med Ib Michael : Ånderne i junglen - Ecuador. 2000 (48). Instruktør Michael Christoffersen.
Slottet i Italien. 2001 Video. Produktion Anne Regitze Wivel.

Andet

I virkeligheden - et portræt af Ib Michael. 1993 (99.4 Michael, Ib) 104 sider + kassettebånd (med opgaver og øvelser).
Korsange til 90´erne (noder) Bind 2: Afgrund. 1992 (78.6521). Udgave for blandet kor og klaver m. becifring. Fra Vinden i metroen. Musik: Hanne Rømer.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Ib Michael

Om forfatteren

Links

Dansk Litteraturinformationscenters præsentation af danske forfattere på nettet præsenterer Ib Michael og hans forfatterskab. Siden indeholder biografi, bibliografi, et antal artikler om og med forfatteren, tekstuddrag, samt anmeldelser.
En oversigt over de vigtigste begivenheder i Ib Michaels litterære liv samt et par henvisninger til litteratur og til links fra Danske Litteraturpriser ved Niels Jensen.
En anmeldelse af Ib Michaels "Rosa Mundi" fra kulturtidsskriftet Sentura.
Interview (2003) med forfatteren fra tidsskriftet Sentura
Værket gennemgås kort, og der henvises til sekundær litteratur om værket, samt til links. Fra Litteratursiden.dk
Værket gennemgås kort, og der henvises til sekundær litteratur om værket, samt til links. Fra Litteratursiden.dk

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Ib Michael