Hanne Reintoft
Foto: Flemming Gernyx / People's Press

Hanne Reintoft

mag.art Abigail Josephsen, iBureauet/Dagbladet Information, 2010.
Top image group
Hanne Reintoft
Foto: Flemming Gernyx / People's Press
Main image
Reintoft, Hanne
Foto: Flemming Gernyx / Artspeople

Indledning

Hanne Reintofts skønlitterære forfatterskab tager læserne med på en rejse gennem Danmarkshistorien fra middelalderen og frem til år 1900. Fortællingerne skildrer store og afgørende skift i Danmark som reformationen, stavnsbåndets indførelse, slaget ved Dybbøl, Svenskekrigene og oplysningstiden. Samtidig giver hun en indgående beskrivelse af de liv, der bliver levet på danske gårde og godser under de historiske vingesus. Hanne Reintofts mål er at vise, hvordan de forskellige historiske epokers sociale, politiske og religiøse verdenssyn konkret kommer til udtryk i de danske hjem – både i samfundets top og bund. Før Hanne Reintoft begyndte at skrive skønlitteratur, var hun især kendt som redaktør på DR's “Hvad er min ret og hvad er min pligt” og som en ihærdig frontkæmper for de socialt dårligst stillede i Danmark. 

28500653

Blå bog

Født: 3. marts 1934 i København

Uddannelse: Bogholder i 1955 og socialrådgiver fra Danmarks Sociale Højskole i 1957.

Debut: Strejf af nådens vinge, People´s Press, 2000.

Litteraturpriser: Bogklubben "12 bøgers" litteraturpris, 2001

Seneste udgivelse: Når dagene strenges. People´s Press, 2010.

Inspiration: Den norske forfatter Sigrid Undset (1882-1949).

 

 

Artikel type
voksne