Romantikken

Citat
Begreber: dualisme, romantik, romantisme, kunsteventyr, nyplatonisme, biedermeier, angst, nationalisme, guldalder, grundtvigianisme, dannelsesroman, elektromagnetisme

Romantikken er en europæisk kulturstrømning, der i Danmark dateres fra Henrik Steffens’ forelæsning om organismetanken i 1802 i København til 1871, da Georg Brandes introducerede det moderne gennembrud. Romantikken inddeles ofte i tre overlappende faser: den universalromantiske, den naturromantiske og romantismen.

Store tanker og trange tider

Den romantiske tanke var, at der fandtes en højere åndelig verden, som man kunne møde via digterens følelsesladede skildringer af naturen, historien og religionen. Man dyrkede det skabende geni, spontanitet, fantasi og lidenskabelig kærlighed. Inspireret af Steffens’ universalromantik skrev Adam Oehlenschläger (1779-1850) i 1802 digtet ”Guldhornene” og introducerede hermed universalromantikken i Danmark. Senere bidrog Oehlenschläger til den nationalromantiske strømning med sin ”Fædrelandssang” (1819), der i dag er Danmarks nationalsang. Landet var i krise efter englændernes angreb på København i 1807, statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge det følgende år. Reaktionen hos nationalromantikerne var, at hvad der var tabt udadtil, skulle vindes ved at vende blikket indad. Nordisk historie og mytologi blev et udbredt motiv i litteraturen, ikke mindst hos de to salmedigtere B.S. Ingemann (1789-1862) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Ingemann skrev historiske romaner, der blev læst flittigt i samtiden, mens Grundtvig grundlagde højskolebevægelsen og lagde navn til grundtvigianismen.

Fysikeren Hans Christian Ørsted (1777-1851) anså naturen som dynamisk, og det var bl.a. dette natursyn og tanken om en vekselvirkning mellem modsatrettede kemiske grundkræfter, der bidrog til, at Ørsted i 1820 opdagede elektromagnetismen.

Romantikkens sidste fase fra ca. 1830-1850 kaldes for romantismen. Romantismens forfattere som lægen Emil Aarestrup (1800-1856) og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) dyrkede det splittede, erotiske og dæmoniske. I Aarestrups digt ”Angst” (1838) kobles lidenskabelig kropskontakt med angsten for døden. Søren Kierkegaard skrev også om ”Begrebet Angest” (1844), men litterært gjorde han sig især bemærket med debuten ”Enten-Eller” (1843) om æstetik og etik.

Tidens vigtigste prosaist var Hans Christian Andersen (1805-1875), der blev læst og stadig læses af børn og voksne i hele verden. Hans forfatterskab, der inkluderer digte, romaner, rejseskildringer, dramaer og eventyr, er oversat til mere end 100 sprog. Dette skyldes især de mange kunsteventyr, der er originale i kraft af den personlige stil. Andersen skriver i en påtaget og ofte ironisk, barnlig tone, i et legende, mundret sprog og skaber paralleller til en genkendelig virkelighed. F.eks. i ”Den grimme ælling” (1843), hvor en svaneunge udklækkes blandt ællingerne i en andegård. Den mobbes og udstødes, fordi den ser anderledes ud, men bliver med tiden til en smuk svane. Andersens tekster byggede ofte på hans egen livshistorie, som i dannelsesromanen ”Lykke-Peer” (1870) (ikke at forveksle med Pontoppidans hovedværk "Lykke-Per" fra 1898-1906), hvor den talentfulde Peer må bryde den sociale arv for at få succes som kunstner.

Steen Steensen Blicher (1782-1848) er periodens repræsentant for den poetiske realisme, der skildrer den sociale virkelighed i et idealistisk perspektiv. Han er samtidig med sin særligt tragiske prosaform kanoniseret som novellegenrens mester.Hosekræmmeren (1829) er en ulykkelig kærlighedstragedie på den jyske hede, hvis fortæller åbenlyst betages af den kvindelige hovedperson. Mathilde Fibiger, Thomasine Gyllembourg og Kamma Rahbek er navnene på de kvinder, der oftest forbindes med romantikken. Kvindernes rolle i perioden er ifølge litterat Lise Busk-Jensen overset, og i sin doktordisputats fra 2009 gennemgår hun derfor ”Romantikkens forfatterinder” (2009) og deres foretrukne genrer – guvernante-, ægteskabs- og emancipationsromanen.

Andre tendenser i perioden

En i tiden overset mandlig forfatter var Schack von Staffeldt (1769-1826), der med sin debut ”Digte 1804” stod i skyggen af Oehlenschlägers succes. Staffeldt digtede om længsel og var tilhænger af den såkaldte nyplatonisme. Med udgangspunkt i Platons filosofi anså Staffeldt mennesket som et væsen, der er splittet mellem ideernes og fænomenernes verden. Denne dualisme udfordrede Henrik Steffens’ organismetanke om, at universet er en sammenhængende helhed.

Kilder:

Primærtekster

Aarestrup, Emil: Angst

Andersen, H.C.: Den grimme ælling

Andersen, H.C.: Lykke-Peer

Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren

Kierkegaard, Søren: Begrebet Angest

Kierkegaard, Søren: Enten-Eller. Gyldendal, 8. udgave 2000. bibliotek.dk

Oehlenschläger, Adam: Fædrelandssang (Der er et yndigt land)

Oehlenschläger, Adam: Guldhornene

Schack von Staffeldt: Digte 1804

Sekundærtekster

Bøger

Busk-Jensen, Lise: Romantikkens forfatterinder. Gyldendal, 2009. bibliotek.dk

Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens veje. Systime, 1996. bibliotek.dk

Fischer Hansen, Ib, (red.): Litteraturhåndbogen 1. Gyldendal, 2003. bibliotek.dk

Schmidt, Povl m.fl. (red.): Læsninger i dansk litteratur 1: 1200-1820. Odense universitetsforlag, 1998. bibliotek.dk

Hjemmesider

Faktalink om romantikken

Faktalink om nationalisme

Bakkehuset var samlingssted for flere af romantikkens kulturpersonligheder. På bakkehusmuseets hjemmeside kan man læse portrætter af bl.a. Adam Oehlenschläger

Hans Christian Andersen Centret

Hjemmeside om N.F.S. Grundtvig

Nationalmuseet om guldalderen

Søren Kierkegaards skrifter

Forfatterportrætter

Adam Oehlenschläger

Alexandre Dumas

B.S. Ingemann

Emil Aarestrup

Christian Winther

H.C. Andersen

Johann Wolfgang von Goethe

N.F.S. Grundtvig

Steen Steensen Blicher

Søren Aabye Kierkegaard

Victor Hugo

Forfattere der har skrevet om romantikken og dens forfattere

Charlotte Weitze

Lilian Brøgger

Maria Helleberg

Rasmus Nikolajsen

Stig Dalager

Musik

H.C. Andersen og musikken. Det Kongelige Bibliotek

H.C. Andersen: Prinsessen på ærten. Børnenes eventyrskat

H.C. Andersen: Den grimme ælling. Oplæst af Martin Bundgaard

H.C. Andersen: Klods-Hans. Fortalt af Ove Sprogø

Inger Aarup: Hist, hvor vejen slår en bugt. Tekst af H.C. Andersen

Kim Larsen: Sig nærmer tiden. Tekst af Steen Steensen Blicher

Kurt Ravn: Dejlig er jorden. Salme af B.S. Ingemann

Københavns drengekor: I Østen stiger solen op. Salme af B.S. Ingemann

Landsholdet: Der er et yndigt land. Tekst af Adam Oehlenschläger

Povl Dissing, Iver Kleive og Knut Reiersrud: Den signede dag. Salme af N.F.S. Grundtvig

Povl Dissing: I Danmark er jeg født. Tekst af H.C. Andersen

Shu-bi-dua: Shu-bi-dua 18. H.C. Andersens fortolkninger

Kunst

Bertel Thorvaldsen

Dansk og Nordisk kunst 1750-1900. Statens Museum for Kunst

Nivågaard. Dansk Guldalder

Film og filmklip

1800 tallet på vrangen 1-8. Liv Thomsen. DR2, 2007. bibliotek.dk

Grundtvig i Rytteriet

Hosekræmmeren (Cecilia). Knud Leif Thomsen, 1971. bibliotek.dk

Præsten i Vejlby. George Schnéevoigt, 1931. (Filmen regnes som Danmarks første tonefilm). bibliotek.dk

Rather Homemade Productions: Hosekræmmeren - Hvad fanden skal det nu betyde?

Steen Steensen Blichers ”Præludium”

Store tanker og trange tider. En fortælling om GuldalderDanmark 1-4. Liv Thomsen. DR2, 2004. bibliotek.dk

En kortfilm om Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard

H.C. Andersen – hans liv og eventyr

Jeg så det land

En gal, en elsker eller en poet

Tommelise

Den grimme ælling

Historien om en moder

Snedronningen

Mit livs eventyr

Den standhaftige tinsoldat

Fyrtøjet

Klods Hans

Andersen hos fotografen

Unge Andersen. Rumle Hammerich, 2005. bibliotek.dk

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på romantikken bibliotek.dk