amalie smith
Foto: David Stjernholm

Amalie Smith

cand.mag. Anne Vindum, 2011 og 2017. Blå bog og bibliografi opdateret 2020.
Top image group
amalie smith
Foto: David Stjernholm

Indledning

Amalie Smith har med sine originale udgivelser viet verden omkring sig en detaljeorienteret og præcist registrerende opmærksomhed. Hun går såvel personligt som kunstnerisk og naturvidenskabeligt til værks, når hun afsøger så forskellige emner som kærlighed, marmor, læsning, krop og erindring. Med baggrund i både Forfatterskolen og Kunstakademiet trækker Smith i sine værker på flere kunstretninger og arbejdsmetoder, og det er der kommet en række særegne og fintmejslede – og ekstremt flotte – bøger ud af.

 

48643329

Blå bog

Født: 2. november 1985 på Hvidovre Hospital.

Uddannelse: Holbæk Kunsthøjskole 2005. Grundforløb Københavns Tekniske Skole 2007. Forfatterskolen 2007-09. Det Kgl. Danske Kunstakademi (afgang 2015).

Debut: De næste 5000 dage. Gyldendal, 2010. Tekster.

Litteraturpriser: Bukdahls Bet, 2011. Munch-Christensens Kulturlegat, 2011. Morten Nielsens Mindelegat, 2012. Kronprinsparrets Kulturpris, 2015. Niels Wessel Bagges Kunstfonds hæderslegat, 2016. Treårigt arbejdslegat fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur/Billedkunst, 2017.

Seneste udgivelse: Thread Ripper. Gyldendal, 2020. Hybrid.

Inspiration: Juliana Spahr, Marguerite Duras og Virginia Woolf.

 

Introducerende video til ”Et hjerte i alt”…

Artikel type
voksne

Baggrund

”Det er i næste uge. Jeg sidder i arbejdsværelset. Jeg printer. Papiret er varmt. Jeg lægger det mod lårene, fordi jeg fryser, og jeg forestiller mig, det er noget fattige mennesker gør, men jeg glemmer, at fattige mennesker ikke har en printer. Jeg ringer til dig med det samme, jeg får færten."
”De næste 5000 dage”, s. 18.

Amalie Smith er opvokset i Brønshøj i en kernefamilie med en yngre bror samt en halvstoresøster fra faderens tidligere ægteskab. Efter en matematisk studentereksamen fra Det frie Gymnasium i 2005 med teaterfag og matematik på højniveau tog Smith et halvårskursus på Holbæk Kunsthøjskole. Inden Amalie Smith kom ind på Forfatterskolen i 2007, afsluttede hun et grundforløb på Teknisk Skole. Sideløbende med Forfatterskolen har hun udstillet og deltaget i forskellige kunstperformances og i det hele taget dyrket hele det kunstneriske felt. Hun fortæller selv, at hendes inspirationskilder er ”litteratur, film og fænomener fra den virkelige verden, som beskrevet i fx fysikken, biologien, psykologien og filosofien” (Interview med iBureauet, marts 2011) og denne inspiration kommer tydeligt til udtryk i debutværket ”De næste 5000 dage”, der udkom på forlaget Gyldendal i 2010. Efter eget udsagn interesserer hun sig for: ”Arkitektur, økonomi, identitet. Erindring, subjektivering, museum, indsamling og udstilling. Tid, rum, materie, bevægelse. Grænser, niveauforskelle, krop, sted. Det kuriøse.” Dette interessefelt ligger til grund for hele forfatterskabet, der bevæger sig i grænselandet mellem fiktion og videnskab.

I 2012 udgav Smith digtsamlingen ”I civil” og ”Læsningens anatomi”, der er en samling læsenoter fra 2012, og i 2014 udkom romanen ”Marble”. På hendes blog ntsblg.wordpress.com kan man følge med i såvel de litterære som kunstfaglige projekter. Udover egne litterære værker har Amalie Smith deltaget i den litterære debat om ’generation etik’, som Dagbladet Information introducerede i foråret 2014. I 2017 udkom en samling tekster, essays, noter. mm fra ti års arbejde i ”Et hjerte i alt”.

Amalie Smith tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 2015.

De næste 5000 dage

”Jeg / svømmede i havet plukkede mynte i haven, / og en stor guldsmed fløj op i mit ansigt. / Der er beviset! Jeg husker det, / som man husker film med sig selv / som barn: Jeg kan ikke / længere se det fra andre vinkler / end din. Den kulde, / der fulgte med, / da du gled forbi mig i forgårs, / kom fra din hud dit hår / dit overtøj, du gik tværs gennem cafeencaféen / og virkede ældre.”
”De næste 5000 dage”, s. 81.

Amalie Smiths genreløse debutbog ”De næste 5000 dage” fra 2010 er en tekstsuite i seks stykker. Bogens dele er hver især undersøgelser af konkrete og abstrakte fænomener. Det første stykke hedder ”Vestkysten genfortalt” og består – udover to stillbilleder fra en film af Amalie Smith – af tekstfragmenter om forholdet mellem tid, kystsikring og erindring. Kystsikringen ved Vesterhavet ændrer på havets naturlige erosion af kysten, og hvis ikke sikringen havde standset den bevægelse, var fortællerens sommerhus faldet i havet, da fortælleren var 16 år. Fortælleren undrer sig: Hvis landskabet står stille nu, gør tiden så også? Abstrakte og konkrete elementer skrives sammen med udgangspunkt i en genkendelig virkelighed: stillbillederne er en tegning fra Kystdirektoratet og et foto af vestkysten.

28377592

I en længere passus betitlet ”Søgeresultater” forsøger fortælleren med inspiration fra den danske atomfysiker Lene Hau at begribe, hvordan man standser tiden, og på hvilke forskellige måder maskiner og computere kan interagere med hinanden. Den fysiske krop over for computerens maskinrum er et centralt tema.

Bogens længste del, ”Stalkerprotokol”, har på alle venstresider billeder af forfatteren, der omhyggeligt spiser en buket påskeliljer. Fotografierne er ”Stills fra performance med påskeliljer”, som der står i bogens kolofon, og de er kompletteret af korte tekster om ikke-møder med et du. På højresiderne følger fortælleren efter sig selv gennem København, kortlæggende tid, rum og menneskers væsen. En sjælevandring forstået både som en vandrende sjæl og en sjæl, der vandrer ind og ud ad personligheder.

I afsnittet ”Alle døre åbne” er teksten kendetegnet ved at have sin egen ubeslutsomhed indlejret i sig – manifesteret som overstregninger over udvalgte ord. Fortællerens rettelser og ændringer er en del af den færdige tekst, og de fremhæver skriveprocessen og de tankerækker, der løber forud for en tekst. Overstregningerne fremstår som de udsagn, der lå forrest på tungen, men som er blevet slettet af (selv-)censuren. 

I form af lyriske sekvenser og prosastykker berører Smith emner som tid, rum, bevægelse og erindring. Bogen er samtidig en kærlighedsfortælling om fortællerens forelskelser, kærlighedsmøder og uindfriede længsel. Tekststykkerne brydes op af stillbilleder fra andre af forfatterens værker, readymades, regibemærkninger og fortællerkommentarer. ”De næste 5000 dage” er et mangfoldigt værk, der med sin interaktion mellem tekst og billede undsiger sig en fast genredefinition, men som alligevel har en tydelig stemme og et personligt sprog.